Postup : 2019/2950(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000048/2019

Předložené texty :

O-000048/2019 (B9-0001/2020)

Rozpravy :

PV 16/01/2020 - 3
CRE 16/01/2020 - 3

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 45kWORD 10k
12. prosince 2019
O-000048/2019
Otázka k ústnímu zodpovězení O-000048/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Irene Tinagli
za Hospodářský a měnový výbor
 Odpověď na plenárním zasedání 
 Předmět: Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru

S ohledem na ústřední úlohu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) v oblasti regulace evropských finančních trhů je nanejvýš důležité, aby situace střetu zájmů, které se týkají vyšších úředníků, byly náležitě řešeny. Neřešené střety zájmů by mohly nejen ohrozit prosazování přísných etických norem v celé evropské správě, ale také ohrozit právo na řádnou správu.

Jmenování pana Farkase, výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), do funkce generálního ředitele Asociace finančních trhů (AFME) od února 2020 tedy vyvolalo v Evropském parlamentu obavy. Rada orgánů dohledu EBA vyhodnotila možnost střetu zájmů. Potvrdila, že se v dané situaci o střet zájmů jedná, a proto se rozhodla uložit v souvislosti s tímto krokem určitá omezení. Tato omezení byla zveřejněna dne 17. září 2019.

Evropský parlament se na Komisi obrací s těmito dotazy:

Považuje Komise omezení uložená orgánem EBA za dostatečná, aby zabránila zmíněnému střetu zájmů? Domnívá se Komise, že by v současném právním rámci bylo možné jmenování zakázat? Byl by tento zákaz přiměřeným opatřením?

Situace střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru nebo při přechodu z veřejného sektoru do sektoru soukromého (tzv. „efekt otáčivých dveří“) se objevují často a mezinárodní orgány a orgány EU, zejména evropský veřejný ochránce práv a Evropský účetní dvůr, se jimi již zabývaly a analyzovaly je. Jaká opatření však Komise přijala, aby byla jejich doporučení uplatněna?

Na plenární rozpravě dne 24. října 2019 o tomto případě zástupce Komise uvedl: „domnívám se, že naše přísné etické normy by bylo možné nejlépe prosadit v Evropském orgánu pro bankovnictví (EBA) a obecněji ve všech agenturách zavedením harmonizovaného právního rámce. Tato Komise - a já se domnívám, že mohu hovořit jménem nové Evropské komise - vezme v úvahu uvedenou rozpravu a její závěry, jež byly zde v Parlamentu učiněny, při přezkumu etických pravidel, která by měla platit po ukončení pracovního poměru.“ Existují nějaká konkrétní plánovaná opatření k úpravě právního rámce? Pokud ano, jaké právní předpisy budou upraveny?

Předložení: 12/12/2019

Platná do: 13/03/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 16. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí