Parlamentní otázka - O-000048/2019Parlamentní otázka
O-000048/2019

Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000048/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Irene Tinagli
za Hospodářský a měnový výbor

Postup : 2019/2950(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000048/2019
Předložené texty :
O-000048/2019 (B9-0001/2020)
Hlasování :
Přijaté texty :

S ohledem na ústřední úlohu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) v oblasti regulace evropských finančních trhů je nanejvýš důležité, aby situace střetu zájmů, které se týkají vyšších úředníků, byly náležitě řešeny. Neřešené střety zájmů by mohly nejen ohrozit prosazování přísných etických norem v celé evropské správě, ale také ohrozit právo na řádnou správu.

Jmenování pana Farkase, výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), do funkce generálního ředitele Asociace finančních trhů (AFME) od února 2020 tedy vyvolalo v Evropském parlamentu obavy. Rada orgánů dohledu EBA vyhodnotila možnost střetu zájmů. Potvrdila, že se v dané situaci o střet zájmů jedná, a proto se rozhodla uložit v souvislosti s tímto krokem určitá omezení. Tato omezení byla zveřejněna dne 17. září 2019.

Evropský parlament se na Komisi obrací s těmito dotazy:

Předložení: 12/12/2019

Platná do: 13/03/2020

Poslední aktualizace: 16. prosince 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí