Menettely : 2019/2950(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000048/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000048/2019 (B9-0001/2020)

Keskustelut :

PV 16/01/2020 - 3
CRE 16/01/2020 - 3

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 37kWORD 10k
12. joulukuuta 2019
O-000048/2019
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Irene Tinagli
talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta
 Täysistunnossa annettu vastaus 
 Aihe: Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen

Koska Euroopan pankkiviranomaisella (EPV) on keskeinen rooli Euroopan rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä, on ensiarvoisen tärkeää, että korkeita virkamiehiä koskevat eturistiriitatilanteet käsitellään asianmukaisesti. Käsittelemättömät eturistiriidat saattaisivat ensinnäkin asettaa vaakalaudalle korkeiden eettisten vaatimusten noudattamisen kaikkialla EU:n hallinnossa ja toisekseen vaarantaa oikeuden hyvään hallintoon.

Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan Adam Farkasin nimittäminen Association for Financial Markets in Europe -järjestön (AFME) pääjohtajaksi 1. helmikuuta 2020 alkaen on herättänyt huolta Euroopan parlamentissa. EPV:n hallintoneuvosto arvioi mahdollista tapaukseen liittyvää eturistiriitaa. Todettiin, että oli olemassa eturistiriita, ja niin ollen nimitykseen päätettiin soveltaa tiettyjä rajoituksia. Nämä rajoitukset julkistettiin 17. syyskuuta 2019.

Voiko komissio ilmoittaa edellä mainitut seikat huomioon ottaen,

Pitääkö komissio EPV:n asettamia rajoituksia riittävinä kyseisessä tapauksessa havaitun eturistiriidan torjumiseksi? Katsooko komissio, että kyseinen nimitys olisi ollut mahdollista estää nykyisen lainsäädännön nojalla? Olisiko nimityksen estäminen ollut oikeasuhteinen toimenpide?

Palvelussuhteen päättymisen jälkeiset eturistiriidat (pyöröovi-ilmiö) ovat yleisiä, ja kansainväliset ja EU:n elimet, kuten Euroopan oikeusasiamies ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin, ovat arvioineet ja analysoineet niitä. Mitä toimenpiteitä komissio on toteuttanut näiden suositusten panemiseksi täytäntöön?

Tästä tapauksesta täysistunnossa 24. lokakuuta 2019 käydyssä keskustelussa komisison jäsen Mimica totesi komission katsovan, että ”paras keino varmistaa sen korkeiden eettisten vaatimusten noudattaminen Euroopan pankkiviranomaisessa ja yleisemmin kaikissa virastoissa olisi ottaa käyttöön yhdenmukaistettu oikeudellinen kehys. Tämä komissio, ja voin puhua myös tulevan komission puolesta, ottaa huomioon täällä parlamentissa käydyn keskustelun ja sen tulokset tarkastellessaan ja tarkistaessaan palvelussuhteen päättymistä koskevia eettisiä säännöksiä”. Aiotaanko oikeudellisen kehyksen mukauttamiseksi toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä? Jos aiotaan, niin mitä lainsäädäntöä on tarkoitus mukauttaa?

Jätetty: 12/12/2019

Määräaika: 13/03/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 16. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö