Parlementaire vraag - O-000048/2019Parlementaire vraag
O-000048/2019

Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000048/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Irene Tinagli
namens de Commissie economische en monetaire zaken

Procedure : 2019/2950(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000048/2019
Ingediende teksten :
O-000048/2019 (B9-0001/2020)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Gezien de centrale rol die de Europese Bankautoriteit (EBA) speelt bij het reguleren van de Europese financiële markten, is het van het grootste belang dat belangenconflicten waarbij hogere ambtenaren betrokken zijn op passende wijze worden behandeld. Indien belangenconflicten niet worden aangepakt, komt niet alleen de handhaving van strikte ethische normen in de Europese administratie in het gedrang, maar is ook het recht op goed bestuur bedreigd.

Dat de heer Adam Farkas, uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA), met ingang van 1 februari 2020 is benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging van Financiële Markten (AFME), heeft bezorgdheid gewekt in het Europees Parlement. De raad van toezichthouders van de EBA heeft het mogelijke belangenconflict in deze zaak beoordeeld. De raad erkent dat er sprake is van een belangenconflict en heeft daarom besloten bepaalde beperkingen op te leggen voor de functiewissel. Deze beperkingen zijn op 17 september 2019 bekendgemaakt.

In het licht van wat voorafgaat, wil het Parlement de Commissie de volgende vragen stellen:

Ingediend: 12/12/2019

Vervalt: 13/03/2020

Laatst bijgewerkt op: 16 december 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid