Postup : 2019/2950(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000048/2019

Predkladané texty :

O-000048/2019 (B9-0001/2020)

Rozpravy :

PV 16/01/2020 - 3
CRE 16/01/2020 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 44kWORD 10k
12. decembra 2019
O-000048/2019
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Irene Tinagli
v mene Výboru pre hospodárske a menové veci
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby

Vzhľadom na ústrednú úlohu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) pri regulácii európskych finančných trhov je mimoriadne dôležité, aby sa primerane riešili konflikty záujmov týkajúce sa vyšších úradníkov. Neriešenie konfliktov záujmov by mohlo ohroziť nielen presadzovanie vysokých etických noriem v celej európskej správe, ale mohlo by ohroziť aj právo na dobrú správu vecí verejných.

Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) Adama Farkasa za výkonného riaditeľa Združenia pre finančné trhy v Európe (AFME) od 1. februára 2020 vyvolalo v Európskom parlamente obavy. Dozorná rada EBA posúdila potenciálny konflikt záujmov v tomto prípade. Uznala, že existuje konflikt záujmov, a preto sa v súvislosti s týmto presunom rozhodla uložiť určité obmedzenia. Tieto obmedzenia boli zverejnené 17. septembra 2019.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti chce Parlament položiť Komisii tieto otázky:

Považuje Komisia obmedzenia uložené orgánom EBA za dostatočné na to, aby sa v tomto prípade zabránilo konštatovanému konfliktu záujmov? Domnieva sa, že by bolo možné zakázať tento presun v rámci súčasného právneho rámca? Bol by takýto zákaz primeraným opatrením?

Situácie po prijatí do zamestnania alebo prípady konfliktu záujmov „otáčavých dverí“ sa opakujú a posudzujú a analyzujú ich medzinárodné a európske orgány, najmä európsky ombudsman a Európsky dvor audítorov. Aké kroky však podnikla Komisia na implementáciu týchto odporúčaní?

Počas rozpravy o tejto veci na plenárnej schôdzi 24. októbra 2019 komisár Mimica uviedol, že: „Komisia sa domnieva, že jej prísne etické normy by sa v Európskom orgáne pre bankovníctvo (EBA), a vo všeobecnosti vo všetkých agentúrach, najlepšie presadzovali zavedením harmonizovaného právneho rámca. Táto Komisia a ja aj v mene nastupujúcej Európskej komisie tiež zohľadníme túto rozpravu a jej výsledky v Parlamente pri skúmaní a preverovaní etických predpisov po skončení zamestnania.“ Majú sa prijať nejaké konkrétne kroky na prispôsobenie právneho rámca? Ak áno, ktoré právne predpisy sa upravia?

Predložené: 12/12/2019

Termín na zodpovedanie: 13/03/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 16. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia