Parlamentná otázka - O-000048/2019Parlamentná otázka
O-000048/2019

Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby

Otázka na ústne zodpovedanie O-000048/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Irene Tinagli
v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

Postup : 2019/2950(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000048/2019
Predkladané texty :
O-000048/2019 (B9-0001/2020)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Vzhľadom na ústrednú úlohu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) pri regulácii európskych finančných trhov je mimoriadne dôležité, aby sa primerane riešili konflikty záujmov týkajúce sa vyšších úradníkov. Neriešenie konfliktov záujmov by mohlo ohroziť nielen presadzovanie vysokých etických noriem v celej európskej správe, ale mohlo by ohroziť aj právo na dobrú správu vecí verejných.

Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) Adama Farkasa za výkonného riaditeľa Združenia pre finančné trhy v Európe (AFME) od 1. februára 2020 vyvolalo v Európskom parlamente obavy. Dozorná rada EBA posúdila potenciálny konflikt záujmov v tomto prípade. Uznala, že existuje konflikt záujmov, a preto sa v súvislosti s týmto presunom rozhodla uložiť určité obmedzenia. Tieto obmedzenia boli zverejnené 17. septembra 2019.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti chce Parlament položiť Komisii tieto otázky:

Predložené: 12/12/2019

Termín na zodpovedanie: 13/03/2020

Posledná úprava: 16. decembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia