Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 54kWORD 11k
6 Ιανουαρίου 2020
O-000001/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly
 Θέμα: Κρίση στον τομέα της ύδρευσης στη Βουλγαρία

Τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί στην υποδομή ύδρευσης της Βουλγαρίας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου σημαντικού ποσού προερχόμενου από ευρωπαϊκά κονδύλια. Κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών του 2019, περίπου 130.000 Βούλγαροι πολίτες δεν είχαν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, στο πλαίσιο ενός καθεστώτος ύδρευσης που γίνεται ολοένα αυστηρότερο, και χωρίς προοπτική για επίλυση της κρίσης, γεγονός που συνεπάγεται άμεσους κινδύνους για την υγεία και μακροπρόθεσμες οικονομικές απειλές.

 

Αυτή η κατάσταση δεν συνιστά επακόλουθο μιας φυσικής καταστροφής, αλλά το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας αποστράγγισης πόσιμου νερού για βιομηχανικές ανάγκες σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Βουλγαρίας, το Πέρνικ. Η αποστράγγιση αυτή συνεχίζεται εδώ και μήνες, παρόλο που συνεχώς χαμηλώνει η στάθμη της μοναδικής πηγής ύδρευσης της πόλης, του φράγματος Στουντένα.

 

Ωστόσο, το πρόβλημα του Πέρνικ δεν είναι μεμονωμένο. Οι πολίτες που ζουν στη δέκατη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Σούμεν, δεν έχουν εδώ και δεκαετίες πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Το ίδιο ισχύει πρακτικά και στη Βάρνα, τρίτη μεγαλύτερη πόλη και κέντρο τουρισμού. Δυστυχώς, η απαρίθμηση των πόλεων και των χωριών που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό θα απαιτούσε πάρα πολλές σελίδες.

 

Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό αποτελεί δικαίωμα που απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ. Αποτελεί το αντικείμενο Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και αναγνωρίζεται ρητά μέσω του ψηφίσματος 64/292 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Ιουλίου 2010. Η παραβίαση του δικαιώματος αυτού και η δαπάνη ευρωπαϊκών κονδυλίων με αναποτελεσματικό τρόπο είναι προβλήματα που δεν αφορούν αποκλειστικά το Πέρνικ ή τη Βουλγαρία. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να θέσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα:

 

Προτίθεται η Επιτροπή να προβεί σε πλήρη επανεξέταση των αιτίων της κρίσης στην ύδρευση;

Προτίθεται η Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς της Βουλγαρίας, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα των Βούλγαρων πολιτών για πρόσβαση σε πόσιμο νερό;

Μπορεί η Επιτροπή να εγγυηθεί ότι κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού τα έργα ύδρευσης που βρίσκονται ακόμη στα στάδια προετοιμασίας και σχεδιασμού θα παρακολουθούνται αυστηρά ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων;

Σε περίπτωση παράβασης, προτίθεται η Επιτροπή να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με την ανεύθυνη διάθεση κονδυλίων για έργα στον τομέα της ύδρευσης;

Κατάθεση: 06/01/2020

Λήξη προθεσμίας: 07/04/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 19 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου