Parlamentiniai klausimai
PDF 50kWORD 10k
2020 m. sausio 6 d.
O-000001/2020
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly
 Tema: Vandens krizė Bulgarijoje

Pastaraisiais metais į Bulgarijos vandens infrastruktūrą investuota šimtai milijonų eurų, įskaitant dideles sumas iš Europos fondų. 2019 m. beveik 130 000 Bulgarijos piliečių per Kalėdas neturėjo galimybės gauti geriamojo vandens; vandens režimas tampa vis griežtesnis, o krizei išspręsti nėra jokių galimybių. Gyventojai susiduria su tiesioginiais pavojais sveikatai ir ilgalaikėmis grėsmėmis ekonomikai.

 

Tai nėra gaivalinės nelaimės pasekmė, o ilgalaikis geriamojo vandens eikvojimas pramonės poreikiams viename iš didžiausių Bulgarijos miestų – Pernike. Šis vandens eikvojimas vyksta keletą mėnesių, nepaisant nuolat mažėjančio Studenos užtvankos, vienintelio miesto vandens šaltinio, lygio.

 

Vis dėlto Perniko miesto problema nėra pavienė. Šumeno,10-jojo pagal dydį Bulgarijos miesto, gyventojai dešimtmečius gyvena be geriamojo vandens. Iš esmės tą patį galima pasakyti apie Varną, trečią pagal dydį Bulgarijos miestą ir turizmo pramonės centrą. Deja, miestų ir kaimų, neturinčių prieigos prie geriamojo vandens, išvardijimas užimtų per daug laiko.

 

ES piliečiai turi teisę gauti geriamojo vandens. Ši problema priklauso Europos piliečių iniciatyvai ir yra aiškiai pripažinta 2010 m. liepos 28 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 64/292. Šios teisės pažeidimas ir neveiksmingas Europos lėšų panaudojimas nėra problemos, su kuriomis susiduria tik Perniko miestas ar tik Bulgarija. Tai yra visos Europos problema.

Todėl norėtume užduoti toliau nurodytus klausimus:

 

Ar Komisija numato atlikti išsamią vandens krizės priežasčių peržiūrą?

Ar Komisija yra pasirengusi teikti pagalbą atitinkamoms Bulgarijos institucijoms, kad būtų užtikrinta Bulgarijos piliečių teisė gauti geriamojo vandens?

Ar Komisija gali užtikrinti, kad kitu programavimo laikotarpiu tie vandens projektai, kurie vis dar yra planavimo ir kūrimo etapuose, bus griežtai stebimi siekiant užtikrinti apčiuopiamus rezultatus?

Pažeidimo atveju, ar Komisija informuos Europos prokuratūrą apie neatsakingą lėšų panaudojimą vandens projektams?

Pateikta: 06/01/2020

Atsakyti iki: 07/04/2020

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2020 m. vasario 19 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika