Deputātu jautājumi
PDF 51kWORD 11k
2020. gada 6. janvāris
O-000001/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly
 Temats: Ūdensapgādes krīze Bulgārijā

Pēdējos gados Bulgārijas ūdensapgādes infrastruktūrā ir ieguldīti simtiem miljoni euro, tostarp ievērojami Eiropas fondu līdzekļi. 2019. gadā Ziemassvētku brīvdienu laikā gandrīz 130 000 Bulgārijas iedzīvotāju nebija pieejams dzeramais ūdens. Ūdensapgādes režīms kļūst arvien stingrāks, un nešķiet, ka krīzei tiks rasts risinājums. Šiem cilvēkiem pastāv tūlītēja veselības apdraudējuma risks, kā arī ir apdraudēta viņu ilgtermiņa ekonomiskā situācija.

 

Šī problēma nav radusies pēc dabas katastrofas, bet gan tāpēc, ka Pernikā, kas ir viena no lielākajām pilsētām Bulgārijā, dzeramā ūdens resursi jau ilgu laiku tiek patērēti rūpnieciskām vajadzībām. Tā tas notiek jau mēnešiem ilgi, neraugoties uz to, ka pastāvīgi samazinās ūdens resursu daudzums pilsētas vienīgajā ūdensapgādes avotā — Studenas ūdenskrātuvē.

 

Turklāt šāda problēma skar ne tikai Perniku. Valsts desmitās lielākās pilsētas Šumenas iedzīvotāji jau gadu desmitiem dzīvo bez piekļuves dzeramajam ūdenim. Principā to pašu var teikt par Varnu — trešo lielāko pilsētu un tūrisma nozares centru. Diemžēl to pilsētu un ciematu saraksts, kuros nav piekļuves dzeramajam ūdenim, būtu ārkārtīgi garš.

 

Dzeramā ūdens pieejamība ir ES pilsoņu tiesības. Tā ir sekmīgas Eiropas Pilsoņu iniciatīvas temats un tā ir nepārprotami atzīta ANO Ģenerālās asamblejas 2010. gada 28. jūlija Rezolūcijā Nr. 64/292. Šo tiesību pārkāpumi un Eiropas fondu līdzekļu neefektīva izlietošana ir problēmas, kas skar ne tikai Perniku vai Bulgāriju. Tā ir Eiropas nozīmes problēma.

Šajā sakarā vēlamies uzdot vairākus jautājumus:

 

Vai Komisija ir gatava pilnībā izvērtēt ūdensapgādes krīzes iemeslus?

Vai Komisija ir gatava palīdzēt attiecīgajām Bulgārijas iestādēm nolūkā garantēt Bulgārijas iedzīvotāju tiesības uz piekļuvi dzeramajam ūdenim?

Vai Komisija spēj garantēt, ka nākamajā plānošanas periodā tie ūdensapgādes infrastruktūras projekti, kas pašlaik ir plānošanas un projektēšanas stadijā, tiks stingri pārraudzīti, lai nodrošinātu, ka to realizēšana dos taustāmus rezultātus?

Vai pārkāpumu gadījumā Komisija paziņos Eiropas Prokuratūrai par ūdensapgādes infrastruktūras projektiem paredzēto līdzekļu neatbildīgu izlietošanu?

Iesniegšanas datums: 06/01/2020

Termiņš: 07/04/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 19. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika