Postup : 2019/2964(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000002/2020

Předložené texty :

O-000002/2020 (B9-0002/2020)

Rozpravy :

PV 16/01/2020 - 12
CRE 16/01/2020 - 12

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 46kWORD 10k
6. ledna 2020
O-000002/2020
Otázka k ústnímu zodpovězení
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Lucy Nethsingha
za Výbor pro právní záležitosti
 Odpověď na plenárním zasedání 
 Předmět: Zakázané předměty vyrobené prostřednictvím 3D tisku

3D tisk je technologie s významným hospodářským potenciálem pro evropské podniky, zejména pro malé inovativní podniky, a mnohé země začaly přijímat strategie na podporu jejího rozvoje. Tato technologie však rovněž vyvolává specifické právní a etické otázky. Různé studie Komise odhalily mezery v právních předpisech EU týkajících se používání 3D tisku. Nedávné tragické události vzbudily obavy a potvrdily, že je třeba přijmout opatření na úrovni EU. Dne 9. října 2019 byli v Halle v Německu dvě osoby zabity a další dvě byly zraněny, když se útočník pokusil vniknout do místní synagogy během židovského svátku Jom kipur. Útočník použil zbraň vyrobenou prostřednictvím 3D tisku, jejíž plán stáhl na Twitteru. Výbor pro právní záležitosti (JURI) již ve své zprávě, kterou následně Parlament přijal usnesením ze dne 3. července 2018 (1) , vyjádřil obavy nejen ohledně výroby zbraní, výbušnin, drog a dalších nebezpečných výrobků v souvislosti s 3D tiskem, ale také ohledně problémů týkajících se občanskoprávní odpovědnosti a porušování práv duševního vlastnictví. S ohledem na naléhavost této otázky by se výbor JURI rád Komise dotázal:

Jak hodlá řešit problémy spojené s používáním zakázaných předmětů vyrobených prostřednictvím 3D tisku?

Hodlá přijmout (legislativní) opatření na základě probíhajících a provedených studií a hodnocení? Pokud ano, na která opatření EU to bude mít dopad?

Jaký je harmonogram opatření, která hodlá Komise přijmout? Co hodlá podniknout s cílem zajistit včasnou reakci?

Jakého pokroku bylo dosaženo, pokud jde o opatření, která měla Komise přijmout v návaznosti na usnesení Parlamentu z roku 2018?

Předložení: 06/01/2020

Platná do: 07/04/2020

(1) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2018 o trojrozměrném tisku jakožto výzvě v oblastech práv duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti (Přijaté texty, P8_TA(2018)0274).
Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 8. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí