Διαδικασία : 2019/2964(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000002/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000002/2020 (B9-0002/2020)

Συζήτηση :

PV 16/01/2020 - 12
CRE 16/01/2020 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 50kWORD 11k
6 Ιανουαρίου 2020
O-000002/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Lucy Nethsingha
εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Παράνομα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν με τρισδιάστατη εκτύπωση

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια τεχνολογία με σημαντικές οικονομικές δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδίως για τις μικρές καινοτόμες εταιρίες, και πολλές χώρες έχουν αρχίσει να υιοθετούν στρατηγικές για την προώθηση της ανάπτυξής της. Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή εγείρει επίσης συγκεκριμένα νομικά και δεοντολογικά ερωτήματα. Διάφορες μελέτες της Επιτροπής αποκάλυψαν την ύπαρξη κενών στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Ορισμένα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα προκάλεσαν ανησυχίες και επιβεβαίωσαν την ανάγκη ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Στις 9 Οκτωβρίου 2019, δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα δύο τραυματίστηκαν στο Halle της Γερμανίας, όταν επιτιθέμενος επιχείρησε να εισέλθει στην τοπική συναγωγή κατά την εβραϊκή αργία του Yom Kippur. Ο επιτιθέμενος χρησιμοποίησε όπλο που είχε κατασκευαστεί με τρισδιάστατη εκτύπωση, το σχέδιο του οποίου ανέβασε στο Twitter. Στην έκθεσή της, την οποία στη συνέχεια το Κοινοβούλιο ενέκρινε με τη μορφή ψηφίσματος στις 3 Ιουλίου 2018 (1) , η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων (JURI) είχε ήδη εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την κατασκευή όπλων, εκρηκτικών, ναρκωτικών ουσιών και άλλων επικίνδυνων προϊόντων με τη μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης, αλλά και σχετικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με την αστική ευθύνη και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, η επιτροπή JURI θα ήθελε να ρωτήσει την Επιτροπή:

Με ποιον τρόπο προτίθεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση παράνομων αντικειμένων που κατασκευάστηκαν με τρισδιάστατη εκτύπωση;

Προτίθεται να αναλάβει οποιαδήποτε (νομοθετική) δράση βάσει των μελετών και αξιολογήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί; Εάν ναι, ποια είναι τα μέτρα της ΕΕ που αναμένει ότι θα επηρεαστούν;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες που σχεδιάζει να αναλάβει η Επιτροπή; Τι θα κάνει για να εξασφαλίσει μια έγκαιρη αντίδραση;

Τι πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά τις δράσεις που δεσμεύτηκε να αναλάβει η Επιτροπή μετά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2018;

Κατάθεση: 06/01/2020

Λήξη προθεσμίας: 07/04/2020

(1) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, μια πρόκληση στους τομείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της αστικής ευθύνης (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0274).
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου