Menetlus : 2019/2964(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000002/2020

Esitatud tekstid :

O-000002/2020 (B9-0002/2020)

Arutelud :

PV 16/01/2020 - 12
CRE 16/01/2020 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 40kWORD 10k
6. jaanuar 2020
O-000002/2020
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Lucy Nethsingha
õiguskomisjoni nimel
 Vastus täiskogul 
 Teema: 3D-prinditud ebaseaduslikud esemed

3D-printimine on tehnoloogia, millel on Euroopa ettevõtjate ja eelkõige uuenduslike väikeettevõtete jaoks märkimisväärne majanduspotentsiaal, ning paljud riigid on hakanud vastu võtma selle arengut edendavaid strateegiaid. Samas tekitab see tehnoloogia ka teatavaid õiguslikke ja eetilisi küsimusi. Mitmed komisjoni uuringud on näidanud, et 3D-printimise kasutamist käsitlevates ELi õigusaktides esineb lünki. Hiljutised traagilised sündmused on tekitanud muret ja kinnitanud vajadust ELi tasandi meetmete järele. 9. oktoobril 2019 tapeti Saksamaal Halles kaks inimest ja kaks sai vigastada, kui ründaja püüdis juudi usupüha Yom Kippuri ajal siseneda kohalikku sünagoogi. Ründaja kasutas 3D-prinditud relva, mille kavandi ta Twitterisse üles laadis. Õiguskomisjon (JURI) on juba oma raportis, mille Euroopa Parlament võttis resolutsioonina vastu 3. juulil 2018 (1) , väljendanud muret seoses võimalusega toota 3D-printimise teel relvi, lõhkeaineid, narkootikume ja muid ohtlikke esemeid ning juhtinud lisaks tähelepanu ka probleemidele, mis on seotud tsiviilvastutuse ja intellektuaalomandi õiguste rikkumistega. Probleemi kiireloomulisust arvesse võttes soovib JURI-komisjon esitada komisjonile järgmised küsimused:

Kuidas kavatseb komisjon lahendada 3D-printitud ebaseaduslike esemete kasutamisest tulenevaid probleeme?

Kas komisjon kavatseb võtta (seadusandlikke) meetmeid, mis põhinevad käimasolevatel ja varasematel uuringutel ja hindamistel? Kui jah, siis milliseid ELi meetmeid see oodatavalt mõjutab?

Milline on komisjoni kavandatavate meetmete ajakava? Mida kavatseb komisjon teha õigeaegse reageerimise tagamiseks?

Milliseid edusamme on tehtud seoses meetmetega, mida komisjon kohustus võtma pärast Euroopa Parlamendi 2018. aasta resolutsiooni vastuvõtmist?

Esitatud: 06/01/2020

Tähtaeg: 07/04/2020

(1) Euroopa Parlamendi 3. juuli 2018. aasta resolutsioon kolmemõõtmelise printimise ning sellega seotud probleemide kohta intellektuaalomandiõiguste ja tsiviilvastutuse valdkonnas (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0274)
Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 8. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika