Pytanie poselskie - O-000002/2020Pytanie poselskie
O-000002/2020

  Nielegalne przedmioty drukowane w technologii 3D

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000002/2020
  do Komisji
  Art. 136 Regulaminu
  Lucy Nethsingha
  w imieniu Komisji Prawnej

  Procedura : 2019/2964(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000002/2020
  Teksty złożone :
  O-000002/2020 (B9-0002/2020)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Druk 3D jest technologią o dużym potencjale gospodarczym dla przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza dla małych innowacyjnych firm, a wiele krajów zaczęło przyjmować strategie wspierające jej rozwój. Z technologią tą wiążą się jednak również pewne kwestie natury prawnej i etycznej. Różne analizy Komisji ujawniły luki w prawodawstwie UE, jeżeli chodzi o stosowanie druku 3D. Ostatnie tragiczne wydarzenia wzbudziły niepokój i potwierdziły potrzebę podjęcia działań na szczeblu UE. 9 października 2019 r. w niemieckiej miejscowości Halle dwie osoby zginęły, a kolejne dwie zostały ranne w wyniku ataku mężczyzny, który próbował wtargnąć do lokalnej synagogi podczas żydowskiego święta Jom Kipur. Napastnik posługiwał się bronią wydrukowaną w technologii 3D, której projekt umieścił na Twitterze. W swoim sprawozdaniu, przyjętym później przez Parlament w formie rezolucji dnia 3 lipca 2018 r. [1] , Komisja Prawna (JURI) wyraziła zaniepokojenie nie tylko w związku z wykorzystywaniem druku 3D do wytwarzania broni, materiałów wybuchowych, narkotyków i innych szkodliwych produktów, ale także w związku z problemami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej i naruszeń praw własności intelektualnej. Z uwagi na pilny charakter sprawy komisja JURI zwraca się do Komisji z następującymi pytaniami:

  Przedłożone: 06/01/2020

  Termin ważności: 07/04/2020

  Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2020
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności