Procedura : 2019/2964(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000002/2020

Teksty złożone :

O-000002/2020 (B9-0002/2020)

Debaty :

PV 16/01/2020 - 12
CRE 16/01/2020 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 45kWORD 11k
6 stycznia 2020
O-000002/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Lucy Nethsingha
w imieniu Komisji Prawnej
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 
 Przedmiot: Nielegalne przedmioty drukowane w technologii 3D

Druk 3D jest technologią o dużym potencjale gospodarczym dla przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza dla małych innowacyjnych firm, a wiele krajów zaczęło przyjmować strategie wspierające jej rozwój. Z technologią tą wiążą się jednak również pewne kwestie natury prawnej i etycznej. Różne analizy Komisji ujawniły luki w prawodawstwie UE, jeżeli chodzi o stosowanie druku 3D. Ostatnie tragiczne wydarzenia wzbudziły niepokój i potwierdziły potrzebę podjęcia działań na szczeblu UE. 9 października 2019 r. w niemieckiej miejscowości Halle dwie osoby zginęły, a kolejne dwie zostały ranne w wyniku ataku mężczyzny, który próbował wtargnąć do lokalnej synagogi podczas żydowskiego święta Jom Kipur. Napastnik posługiwał się bronią wydrukowaną w technologii 3D, której projekt umieścił na Twitterze. W swoim sprawozdaniu, przyjętym później przez Parlament w formie rezolucji dnia 3 lipca 2018 r. (1) , Komisja Prawna (JURI) wyraziła zaniepokojenie nie tylko w związku z wykorzystywaniem druku 3D do wytwarzania broni, materiałów wybuchowych, narkotyków i innych szkodliwych produktów, ale także w związku z problemami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej i naruszeń praw własności intelektualnej. Z uwagi na pilny charakter sprawy komisja JURI zwraca się do Komisji z następującymi pytaniami:

W jaki sposób Komisja zamierza rozwiązać problemy wynikające z wykorzystania nielegalnych przedmiotów drukowanych w technologii 3D?

Czy Komisja zamierza podjąć jakiekolwiek działania (ustawodawcze) w oparciu o bieżące i dotychczasowe badania i oceny? A jeżeli tak, to jakich środków UE będzie to jej zdaniem dotyczyć?

Jaki jest harmonogram działań, które zamierza podjąć Komisja? W jaki sposób Komisja zagwarantuje odpowiednio wczesną reakcję?

Jakie postępy poczyniono w odniesieniu do działań, które Komisja zobowiązała się podjąć w następstwie rezolucji Parlamentu z 2018 r.?

Przedłożone: 06/01/2020

Termin ważności: 07/04/2020

(1) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie drukowania przestrzennego – wyzwania w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej (Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0274)
Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności