Förfarande : 2019/2964(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000002/2020

Ingivna texter :

O-000002/2020 (B9-0002/2020)

Debatter :

PV 16/01/2020 - 12
CRE 16/01/2020 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 10k
6 januari 2020
O-000002/2020
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Lucy Nethsingha
för utskottet för rättsliga frågor
 Svar i kammaren 
 Angående: Olagliga föremål som framställts med 3D-skrivare

Friformsframställning (3D-utskrifter) är en teknik med stor ekonomisk potential för europeiska företag, särskilt små innovativa företag, och många länder har börjat anta strategier för att främja dess utveckling. Tekniken ger dock även upphov till särskilda rättsliga och etiska frågor. Flera studier utförda av kommissionen har visat att det finns kryphål i EU:s lagstiftning när det gäller användningen av friformsframställning. De tragiska händelser som inträffade nyligen har väckt farhågor och bekräftat behovet av åtgärder på EU-nivå. Den 9 oktober 2019 dödades två personer och ytterligare två skadades i Halle i Tyskland när en angripare försökte ta sig in i den lokala synagogan under den judiska helgdagen jom kippur. Angriparen använde sig av ett vapen framställt med 3D-skrivare, och han laddade upp ritningen av vapnet på Twitter. Redan i sitt betänkande, som sedermera antogs av parlamentet som en resolution den 3 juli 2018 (1) , hade JURI-utskottet uttryckt farhågor om tillverkning av vapen, sprängämnen, droger och andra farliga produkter i samband med friformsframställning, men även om problem vad gäller skadeståndsansvar och immaterialrättsintrång. Med tanke på ärendets brådskande natur vill JURI-utskottet ställa följande frågor till kommissionen:

Hur avser den att hantera de problem som uppstår genom användningen av olagliga föremål framställda med 3D-skrivare?

Avser den att vidta några (lagstiftnings-) åtgärder på grundval av pågående och tidigare studier och utvärderingar? Vilka EU-åtgärder förutser den i så fall kommer att påverkas?

Vad är tidsplanen för de åtgärder kommissionen planerar att vidta? Vad kommer den att göra för att säkerställa ett snabbt agerande?

Vilka framsteg har gjorts avseende de åtgärder som kommissionen åtog sig att vidta efter parlamentets resolution från 2018?

Ingiven: 06/01/2020

Sista svarsdag: 07/04/2020

(1) Europaparlamentets resolution av den 3 juli 2018 om friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar (Antagna texter, P8_TA(2018)0274).
Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 8 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy