Парламентарни въпроси
PDF 44kWORD 10k
9 януари 2020 г.
O-000003/2020
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
от името на групата PPE
 Относно: Малки и средни предприятия и по-добро регулиране

Новата Комисия пое ангажимент да намали административната тежест за малките и средните предприятия (МСП) и да приложи принципа на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови.

По какъв начин Комисията ще измерва разходите за прилагане на законодателството на ЕС – както предварително, така и последващо – за да се намалят ефективно бюрократичните тежести и разходи, като същевременно се запазят екологичните, трудовите и социалните стандарти?

Приветстваме факта, че дългогодишното предложение на Парламента за създаване на централна изпълнителна роля за МСП в рамките на Комисията беше прието. Къде възнамерява Комисията да установи обявения представител на МСП, за да наблюдава всички съответни генерални дирекции и служби?

Предвид настоящите проблеми, какви подобрения на съществуващия тест за МСП възнамерява да въведе Комисията, за да се установи филтърът за МСП? Тези подобрения ще доведат ли до задължителни и независими оценки на въздействието? При извършването на задълбочени оценки на въздействието на предстоящото законодателство, включително относно Европейския зелен пакт, Комисията ще оцени ли конкретното въздействие върху МСП и как тази оценка ще бъде свързана със стратегията за МСП?

По какъв начин Комисията ще укрепи съществуващия Комитет за регулаторен контрол, който понастоящем се състои от трима независими експерти, и как ще създаде истински независим надзорен орган с достатъчно ресурси?

Какви мерки възнамерява да предприеме Комисията в случаите, когато националните, регионалните или местните мерки за изпълнение надхвърлят изискванията на законодателството на ЕС, което води до излишни правила с вероятно непропорционално въздействие върху МСП?

Внесен: 09/01/2020

Краен срок: 10/04/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 10 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност