Parlamentní otázky
PDF 44kWORD 10k
9. ledna 2020
O-000003/2020
Otázka k ústnímu zodpovězení
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
za skupinu PPE
 Předmět: Malé a střední podniky a lepší právní úprava

Nová Komise se zavázala ke snižování administrativních břemen pro malé a střední podniky (MSP) a k uplatňování zásady „jeden přijmout – jeden zrušit“, pokud jde o přijímání nových právních předpisů.

Jakým způsobem bude Komise ex-ante a ex-post zjišťovat náklady na provádění právních předpisů EU, aby se účinně omezilo administrativní zatížení a náklady a zároveň zaručily environmentální, pracovní a sociální normy?

Vítáme skutečnost, že byl přijat již dlouho existující návrh Parlamentu na zřízení ústřední výkonné pozice pro MSP v rámci Komise. Na jakou pozici hodlá Komise umístit avizovaného zmocněnce pro MSP, tak aby vykonával dohled nad všemi příslušnými generálními ředitelstvími a útvary?

Jak chce Komise s ohledem na nynější nedostatky zdokonalit stávající test dopadů na uvedené podniky s cílem vytvořit „filtr pro MSP“? Povedou takové kroky k povinnému a nestrannému posouzení dopadu? Bude Komise při komplexním posuzování dopadu budoucích právních předpisů, týkajících se mimo jiné „Zelené dohody pro Evropu“, hodnotit i konkrétní dopad na MSP? Jak se bude tento postup týkat strategie pro MSP?

Jakým způsobem Komise posílí nynější Výbor pro kontrolu regulace, který se v současnosti skládá ze tří nezávislých odborníků, a jak hodlá vytvořit skutečně nezávislý kontrolní orgán s dostatečnými zdroji?

Jaká opatření má Komise v úmyslu přijmout v případech, kdy budou vnitrostátní, regionální a místní prováděcí opatření přísnější než požadavky právních předpisů EU, což je stav vedoucí k přemíře pravidel s potenciálním nepřiměřeným dopadem na MSP?

Předložení: 09/01/2020

Platná do: 10/04/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 10. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí