Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 41kWORD 10k
9. januar 2020
O-000003/2020
Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000003/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
for PPE-Gruppen
 Om: Små og mellemstore virksomheder og bedre regulering

Den nye Kommission har forpligtet sig til at mindske de administrative byrder for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og anvende "én ind, én ud"-princippet.

1. Hvordan vil Kommissionen måle gennemførelsesomkostningerne ved EU-lovgivning, både før og efter, med henblik på at reducere de bureaukratiske byrder og omkostninger effektivt, samtidig med at der sikres miljømæssige, arbejdsmarkedsmæssige og sociale standarder?

2. Vi glæder os over, at det mangeårige forslag fra Parlamentet om at oprette en central udøvende funktion for SMV'er i Kommissionen er blevet imødekommet. Hvor agter Kommissionen at placere den bebudede SMV-repræsentant, som skal føre tilsyn med alle relevante generaldirektorater og tjenestegrene?

3. Hvilke forbedringer af den eksisterende SMV-test planlægger Kommissionen med henblik på at oprette SMV-filteret i betragtning af de nuværende mangler? Vil disse forbedringer føre til obligatoriske og uafhængige konsekvensanalyser? Vil Kommissionen, når den gennemfører grundige konsekvensanalyser af ny lovgivning, herunder om den europæiske grønne pagt, vurdere de specifikke konsekvenser for SMV'er, og hvordan vil den i denne forbindelse forholde sig til SMV-strategien?

4. Hvordan vil Kommissionen styrke det eksisterende Udvalg for Forskriftskontrol, som i øjeblikket består af tre uafhængige eksperter, og oprette et reelt uafhængigt screeningorgan med tilstrækkelige ressourcer?

5. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe i tilfælde, hvor nationale, regionale eller lokale gennemførelsesforanstaltninger går ud over, hvad der kræves i EU-lovgivningen, hvilket fører til alt for mange regler, der i uforholdsmæssig grad rammer SMV'erne?

Indgivet: 09/01/2020

Svarfrist: 10/04/2020

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 10. november 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik