Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 36kWORD 10k
9. tammikuuta 2020
O-000003/2020
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
PPE-ryhmän puolesta
 Aihe: Pk-yritykset ja sääntelyn parantaminen

Uusi komissio lupasi vähentää pk-yritysten hallinnollista kuormitusta ja soveltaa "yksi sisään, yksi ulos" -periaatetta.

Miten komissio mittaa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon aiheuttamia kustannuksia etu- ja jälkikäteen, jotta byrokraattista kuormitusta ja kustannuksia voidaan vähentää tehokkaasti ja samalla turvata ympäristö-, työ- ja sosiaalinormit?

Pidämme myönteisenä sitä, että että parlamentin jo kauan esittämä ehdotus keskeisen täytäntöönpanevan roolin antamisesta pk-yrityksille komissiossa on hyväksytty. Minne komissio aikoo sijoittaa kaavaillun pk-yritysedustajan, jotta kaikkia asianomaisia pääosastoja ja yksiköitä voidaan valvoa?

Nykyiset puutteet huomioon ottaen millaisia parannuksia komissio suunnittelee nykyiseen pk-yritystestiin ”pk-yrityssuodattimen” ottamiseksi käyttöön? Johtavatko nämä parannukset pakollisiin ja riippumattomiin vaikutustenarviointeihin? Aikooko komissio tulevan lainsäädännön ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman perinpohjaisia vaikutustenarviointeja tehdessään arvioida erityistä pk-yrityksiin kohdistuvaa vaikutusta, ja miten tämä liittyy pk-yritysstrategiaan?

Miten komissio aikoo vahvistaa nykyistä sääntelyntarkastuslautakuntaa, jossa on tällä hetkellä kolme riippumatonta asiantuntijaa, ja luoda todellisen riippumattoman tarkastuselimen, jolla on riittävät resurssit?

Millaisia toimia komissio aikoo toteuttaa tapauksissa, joissa kansalliset, alueelliset tai paikalliset täytäntöönpanotoimet menevät EU:n lainsäädännön vaatimuksia pidemmälle niin, että liialliset säännöt voivat vaikuttaa suhteettomasti pk-yrityksiin?

Jätetty: 09/01/2020

Määräaika: 10/04/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 10. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö