Parlamentarna pitanja
PDF 43kWORD 10k
9. siječnja 2020.
O-000003/2020
Pitanje za usmeni odgovor
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
u ime Kluba zastupnika PPE-a
 Predmet: Mala i srednja poduzeća i bolja regulacija

Nova Komisija obvezala se na smanjenje administrativnog opterećenja za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) i primjenu načela „one in, one out”.

Na koji će način Komisija mjeriti prethodne i naknadne troškove provedbe zakonodavstva EU-a, kako bi se učinkovito smanjili birokratska opterećenja i troškovi te istodobno štitili okolišni, radni i socijalni standardi?

Pozdravljamo činjenicu da je prihvaćen dugogodišnji prijedlog Parlamenta da se u okviru Komisije uspostavi mjesto koje će imati središnju izvršnu ulogu kada je riječ o malim i srednjim poduzećima. Gdje Komisija namjerava smjestiti najavljenog predstavnika za mala i srednja poduzeća kako bi nadgledao sve relevantne glavne uprave i službe?

S obzirom na trenutačne nedostatke, koja poboljšanja postojećeg testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove Komisija planira uvesti kako bi se uspostavio filtar za MSP-ove? Hoće li ta poboljšanja dovesti do obveznih i neovisnih procjena učinka? Hoće li Komisija pri provedbi temeljitih procjena učinka budućeg zakonodavstva, među ostalim o europskom zelenom dogovoru, procijeniti konkretan utjecaj na mala i srednja poduzeća i na koji će se način to odnositi na strategiju za MSP-ove?

Na koji će način Komisija ojačati postojeći Odbor za nadzor regulative, koji se trenutačno sastoji od triju neovisnih stručnjaka, i stvoriti zaista neovisno nadzorno tijelo s dostatnim resursima?

Koje mjere Komisija namjerava donijeti u slučajevima u kojima nacionalne, regionalne ili lokalne provedbene mjere premašuju ono što je propisano zakonodavstvom EU-a, što dovodi do prekomjernih pravila koja bi mogla nerazmjerno utjecati na MSP-ove?

Podneseno: 09/01/2020

Rok za odgovor: 10/04/2020

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 10. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti