Parlamentiniai klausimai
PDF 43kWORD 10k
2020 m. sausio 9 d.
O-000003/2020
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
PPE frakcijos vardu
 Tema: Mažosios ir vidutinės įmonės bei geresnis reglamentavimas

Naujoji Komisija įsipareigojo sumažinti mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) tenkančią administracinę naštą ir taikyti principą „kiek plius, tiek minus“.

Kaip Komisija vertins ES teisės aktų įgyvendinimo išlaidas, tiek ex ante, tiek ex post, siekiant veiksmingai sumažinti biurokratinę naštą ir išlaidas, kartu užtikrinant aplinkos, darbo ir socialinius standartus?

Palankiai vertiname tai, kad buvo priimtas jau senokai parengtas Parlamento pasiūlymas Komisijoje sukurti centrinę MVĮ administravimui skirtą valdybą. Kur Komisija ketina įkurdinti minėtą MVĮ atstovą, siekiant prižiūrėti visus susijusius generalinius direktoratus ir tarnybas?

Atsižvelgiant į dabartinius trūkumus ir siekiant sukurti „MVĮ filtrą“, kaip Komisija planuoja patobulinti esamą poveikio MVĮ tyrimą? Ar atlikus šiuos patobulinimus bus atlikti privalomi ir nepriklausomi poveikio vertinimai? Ar Komisija, atlikdama išsamius būsimų teisės aktų, įskaitant Europos žaliąjį kursą, poveikio vertinimus, įvertins konkretų poveikį MVĮ ir kaip tai bus susiję su MVĮ strategija?

Kaip Komisija stiprins esamą Reglamentavimo patikros valdybą, kurią šiuo metu sudaro trys nepriklausomi ekspertai ir kurs iš tiesų nepriklausomą tikrinimo įstaigą, turinčią pakankamai išteklių?

Kokių priemonių ketina imtis Komisija tais atvejais, kai nacionalinės, regioninės ar vietos lygmens įgyvendinimo priemonės viršija tai, ko reikalaujama pagal ES teisės aktus, o dėl to atsiranda perteklinių taisyklių, kurios MVĮ galėtų daryti neproporcingą poveikį?

Pateikta: 09/01/2020

Atsakyti iki: 10/04/2020

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2020 m. sausio 10 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika