Deputātu jautājumi
PDF 43kWORD 10k
2020. gada 9. janvāris
O-000003/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
PPE grupas vārdā
 Temats: MVU un labāks regulējums

Jaunā Komisija apņēmās samazināt administratīvo slogu un piemērot principu “viens pieņemts — viens atcelts”.

Kā EK novērtēs ex ante un ex post ES tiesību aktu īstenošanas izmaksas, lai efektīvi samazinātu birokrātisko slogu un izmaksas, vienlaikus aizsargājot vides, darba un sociālos standartus?

Mēs atzinīgi vērtējam to, ka ir pieņemts EP sen izvirzītais priekšlikums Eiropas Komisijā izveidot centrālo izpildvaru attiecībā uz MVU. Kur EK plāno izvietot pieteikto MVU sūtni visu attiecīgo ģenerāldirektorātu un dienestu pārraudzīšanai?

Ņemot vērā pašreizējos trūkumus, kādus uzlabojumus pašreizējā MVU testā Komisija ir paredzējusi, lai izveidotu “MVU filtru”? Vai šo uzlabojumu rezultātā tiks ieviesti obligāti un neatkarīgi ietekmes novērtējumi? Vai Komisija, veicot rūpīgus ietekmes novērtējumus par gaidāmajiem tiesību aktiem, tostarp par Eiropas zaļo kursu, izvērtēs konkrēto ietekmi uz MVU un to, kā tas būs saistīts ar MVU stratēģiju?

Kā Komisija stiprinās pašreizējo Regulējuma kontroles padomi, lai no pašreizējā modeļa, kurā ir trīs neatkarīgi eksperti, izveidotu patiesi neatkarīgu pārbaudes struktūru ar pietiekamiem resursiem?

Kādus pasākumus EK plāno veikt gadījumos, kad nacionālie, reģionālie vai vietējie īstenošanas pasākumi pārsniedz ES tiesību aktos paredzētās prasības, radot pārmērīgas normas, kas varētu nesamērīgi ietekmēt MVU?

Iesniegšanas datums: 09/01/2020

Termiņš: 10/04/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 10. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika