Parlementaire vragen
PDF 40kWORD 10k
9 januari 2020
O-000003/2020
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
namens de PPE-Fractie
 Betreft: Kleine en middelgrote ondernemingen, en betere regelgeving

De nieuwe Commissie heeft zich gecommitteerd aan het reduceren van de administratieve lasten voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), en aan het toepassen van het “one in, one out”-beginsel

Hoe meet de Commissie, zowel vooraf als achteraf, de kosten van de naleving van de EU-wetgeving, teneinde de bureaucratische lasten en kosten doeltreffend te kunnen reduceren, mét inachtneming van de milieu-, arbeids- en sociale normen?

Wij juichen het toe dat de Commissie nu besloten heeft een speciale kmo-functionaris aan te wijzen, iets waar het Parlement al veel langer op aandrong. Waar gaat deze speciale kmo-functionaris worden ondergebracht met het oog op het uitoefenen van toezicht op alle relevante DG’s en diensten?

Welke verbeteringen (gezien de huidige tekortkomingen) is de Commissie van plan aan te brengen aan de bestaande kmo-test, teneinde te komen tot het kmo-filter? Gaan deze verbeteringen leiden tot verplichte en onafhankelijke effectbeoordelingen? Gaat de Commissie bij effectbeoordelingen van nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld betreffende de Europese Green Deal, ook rekening houden met de specifieke gevolgen voor kmo’s en hoe een en ander zich verhoudt tot de strategie voor kleine en middelgrote ondernemingen?

De Raad voor regelgevingstoetsing bestaat op dit moment uit drie onafhankelijke deskundigen. Hoe gaat de Commissie deze Raad versterken, teneinde er een daadwerkelijk onafhankelijk toetsingsorgaan (met voldoende middelen) van te maken?

Wat is de Commissie van plan te doen in gevallen waarin de nationale, regionale of plaatselijke uitvoeringsmaatregelen verdergaan dan hetgeen op grond van de EU-wetgeving vereist is, resulterend in bovenmatig veel regels met mogelijkerwijs onevenredige gevolgen voor kmo’s?

Ingediend: 09/01/2020

Vervalt: 10/04/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 10 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid