Parlamentarna vprašanja
PDF 40kWORD 10k
9. januar 2020
O-000003/2020
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
 Zadeva: Mala in srednja podjetja ter boljše urejanje

Nova Komisija se je zavezala, da bo zmanjšala upravno breme za mala in srednja podjetja ter uvedla načelo, da se za enega sprejetega eden odpravi.

Kako bo Komisija merila predhodne in naknadne stroške izvajanja zakonodaje EU, da bi učinkovito zmanjšala birokratsko obremenitev in stroške ter hkrati ohranila okoljske, delovne in socialne standarde?

Pozdravljamo sprejetje dolgoletnega predloga Parlamenta, da se za mala in srednja podjetja v okviru Komisije vzpostavi osrednje izvršilno mesto. Kam namerava Komisija namestiti napovedanega odposlanca za MSP, da bo lahko nadziral vse ustrezne generalne direktorate in službe?

Kakšne izboljšave obstoječega testa za MSE načrtuje Komisija glede na sedanje pomanjkljivosti, da bi vzpostavila filter za MSE? Ali bodo te izboljšave pomenile tudi obvezne in neodvisne ocene učinka? Ali bo Komisija pri pripravi temeljite ocene učinka za prihodnjo zakonodajo, vključno z evropskim zelenim dogovorom, ocenila tudi specifičen učinek na mala in srednja podjetja ter kako bo to povezano s strategijo za mala in srednja podjetja?

Kako bo Komisija okrepila obstoječi odbor za regulativni nadzor, v katerem so sedaj trije neodvisni strokovnjaki, in vzpostavila resnično neodvisen organ za pregled, ki bo imel dovolj sredstev?

Kakšne ukrepe namerava sprejeti Komisija, kadar nacionalni, regionalni ali lokalni ukrepi za izvajanje presegajo zahteve iz zakonodaje EU, kar povzroča preveliko množico pravil in lahko nesorazmerno vpliva na mala in srednja podjetja?

Vloženo: 09/01/2020

Rok za odgovor: 10/04/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 10. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov