Deputātu jautājumi
PDF 52kWORD 10k
2020. gada 9. janvāris
O-000004/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
PPE grupas vārdā
 Temats: EU mobilitātes un transporta stratēģija: līdz 2030. gadam un pēc tam veicamie pasākumi

Eiropas Savienībai ir jāsamazina CO₂ emisijas visās nozarēs, tostarp transporta nozarē. Vienlaikus transporta apjomu pieaugums padara Eiropas Savienību bagātāku un labklājīgāku. Turklāt cenu ziņā pieejams transports atvieglo personu brīvu pārvietošanos un preču brīvu kustību, kas mums ir jāaizsargā. Pārvietošanās brīvība un tiesības uz drošu, efektīvu un ilgtspējīgu transportu ir būtiski svarīgas, un Eiropas Savienībai tās ir jāaizsargā. CO₂ emisiju samazinājums ir jāpanāk tādā veidā, kas nerada negatīvu ietekmi uz transportu un mobilitāti, jo tie ir ES ekonomikas dzīvības spēks. Lai to panāktu, ir vajadzīga pārdomāta mobilitātes stratēģija, kurā uzmanība pievērsta konkurētspējai, ilgtspējai, ekonomiskajai pamatotībai un videi.

Šajā stratēģijā ir jāidentificē darbības, kas jāveic nekavējoties, lai līdz 2030. gadam sasniegtu ES emisiju samazināšanas mērķus, bet vienlaikus ir arī jāierosina pasākumi un procesi, kas būtu paredzēti laikposmam pēc 2030. gada, balstoties uz precīziem pašreizējā stāvokļa novērtējumiem un mūsu sabiedrības ikdienas vajadzībām. Tādēļ:

Vai Komisija plāno sagatavot visaptverošu mobilitātes un transporta stratēģiju, kurā būtu ne tikai īstermiņa, bet arī ilgtermiņa pasākumi?

Vai Komisija skaidri identificēs finansējumu, kas būs vajadzīgs transporta nozares pārveidei par oglekļa ziņā neitrālu nozari?

Vai Komisija sagatavos visaptverošu stratēģiju, kurā būtu sasaistīta rūpniecības, attīstības un tehnoloģiju un pētniecības politika, ņemot vērā arī sociālos apsvērumus?

Iesniegšanas datums: 09/01/2020

Termiņš: 10/04/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 10. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika