Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 39kWORD 10k
20. januar 2020
O-000005/2020
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Norbert Lins
for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 Om: Den opdaterede bioøkonomiske strategi – en bæredygtig europæisk bioøkonomi

Rådet vedtog den 29. november 2019 konklusioner om den opdaterede bioøkonomiske strategi, "En bæredygtig europæisk bioøkonomi: Større økonomisk, social og miljømæssig sammenhæng", som er baseret på Kommissionens meddelelse af 11. oktober 2018.

Rådet anerkendte, at fremme af beskæftigelse, vækst, social inklusion og lokal udvikling i landdistrikterne, herunder bioøkonomien og bæredygtigt skovbrug, er en af de ni målsætninger i forslaget til den fælles landbrugspolitik for årene 2021-2027, og understregede, at bioøkonomien kan bidrage væsentligt til denne målsætning i betragtning af dens evne til at skabe økonomisk værdi og velstand og under hensyntagen til, at landbrug og skovbrug er blandt de vigtigste leverandører af landbaseret biomasse. Rådet understregede desuden, at en bæredygtig europæisk bioøkonomi bør være et af de vigtigste elementer i gennemførelsen af den europæiske grønne pagt.

Parlamentet mener, at landbruget, som er en strategisk sektor, har et stort potentiale til at fremme en bæredygtig bioøkonomi i medlemsstaterne gennem en række instrumenter under den fælles landbrugspolitik, navnlig inden for udvikling af landdistrikterne, ved at bidrage til diversificering af aktiviteterne og tilvejebringelse af anstændige leve- og arbejdsvilkår såvel som økonomiske vilkår. For at opnå dette er det nødvendigt, at Kommissionen sikrer politiksammenhæng mellem bioøkonomien og andre politikker, herunder den fælles landbrugspolitik.

Hvordan vil Kommissionen fremme en bæredygtig bioøkonomi inden for landbrug og skovbrug, og hvordan agter den at sikre politiksammenhæng mellem bioøkonomien og den fælles landbrugspolitik?

Hvordan vil Kommissionen tage hensyn til eventuelle sociale og økonomiske virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi for landdistrikterne?

Hvordan vil Kommissionen indarbejde budskabet fra ovennævnte rådskonklusioner i Kommissionens næste arbejdsprogram, nærmere bestemt i den europæiske grønne pagt?

Indgivet: 20/01/2020

Svarfrist: 21/04/2020

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 22. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik