Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 37kWORD 10k
20. tammikuuta 2020
O-000005/2020
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Norbert Lins
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta
 Aihe: Päivitetty biotalousstrategia – kestävä biotalous Euroopalle

Neuvosto hyväksyi 29. marraskuuta 2019 päätelmät ”Kestävä biotalous Euroopalle: talouden, yhteiskunnan ja ympäristön välisen yhteyden lujittaminen” päivitetystä biotalousstrategiasta, joka perustuu 11. lokakuuta 2018 annettuun komission tiedonantoon.

Neuvosto totesi, että työllisyyden, kasvun, sosiaalisen osallisuuden ja paikallisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla, mukaan luettuina biotalous ja kestävä metsätalous, on yksi yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) vuosina 2021–2027 koskevan ehdotuksen yhdeksästä tavoitteesta, ja korosti, että biotaloudella voidaan edistää tätä tavoitetta merkittävästi, koska sillä on mahdollista luoda taloudellista arvoa ja vaurautta, kun otetaan huomioon, että maa- ja metsätalous kuuluvat suurimpiin maalta saatavan biomassan lähteisiin. Lisäksi neuvosto korosti, että kestävän eurooppalaisen biotalouden olisi oltava yksi keskeisistä osatekijöistä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisessa.

Parlamentti katsoo, että strategisena alana maataloudella on hyvät mahdollisuudet edistää kestävää biotaloutta jäsenvaltioissa YMP:n tarjoamien eri välineiden avulla erityisesti maaseudun kehittämisen alalla sekä monipuolistaa toimintaa ja tarjota asianmukaiset elin- ja työskentelyolosuhteet ja taloudelliset edellytykset. Tämän saavuttamiseksi komission on varmistettava politiikkojen johdonmukaisuus biotalouden ja muiden politiikkojen välillä, YMP mukaan lukien.

Miten komissio aikoo edistää kestävää biotaloutta maa- ja metsätalouden alalla ja miten se aikoo varmistaa politiikkojen johdonmukaisuuden biotalouden ja YMP:n välillä?

Miten komissio aikoo ottaa huomioon ilmastoneutraalin talouden mahdolliset sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset maaseutualueisiin?

Miten komissio aikoo sisällyttää edellä mainittujen neuvoston päätelmien viestin komission seuraavaan työohjelmaan ja erityisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan?

Jätetty: 20/01/2020

Määräaika: 21/04/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 22. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö