Parlamenti kérdések
PDF 43kWORD 10k
2020. január 20.
O-000005/2020
Szóbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Norbert Lins
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében
 Tárgy: Aktualizált biogazdasági stratégia – fenntartható biogazdaság Európa számára

2019. november 29-én a Tanács következtetéseket fogadott el a „Fenntartható biogazdaság Európa számára: a gazdaság, a társadalom és a környezet közötti kapcsolat megerősítése” című, aktualizált biogazdasági stratégiáról, amely egy 2018. október 11-i bizottsági közleményen alapul.

A Tanács elismerte, hogy a foglalkoztatás, a növekedés, a társadalmi befogadás és a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben, beleértve a biogazdaságot és a fenntartható erdőgazdálkodást is, egyike a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó javaslatban szereplő kilenc célkitűzésnek, és hangsúlyozta, hogy a biogazdaság jelentős mértékben hozzájárulhat e célkitűzés megvalósításához, tekintettel arra, hogy képes gazdasági értéket és jólétet teremteni, és figyelembe véve azt, hogy a mezőgazdaság és az erdészet a szárazföldi biomassza fő előállítói közé tartozik. Továbbá a Tanács hangsúlyozta, hogy a fenntartható európai biogazdaság az európai zöld megállapodás végrehajtásának egyik fő elemét kell hogy képezze.

A Parlament úgy véli, hogy a mezőgazdaság mint stratégiai ágazat jelentős szerepet játszhat a fenntartható biogazdaság tagállamokban való előmozdításában a KAP által – különösen a vidékfejlesztés területén – biztosított számos eszköz révén, hozzájárulva a tevékenységek diverzifikálásához, valamint megfelelő élet-, munka és gazdasági körülményeket teremtve. Ennek eléréséhez a Bizottságnak biztosítania kell a biogazdaság és más szakpolitikák (ezen belül a KAP) közötti szakpolitikai koherenciát.

Hogyan fogja a Bizottság előmozdítani a fenntartható biogazdaságot a mezőgazdaság és az erdészet területén, és hogyan kívánja biztosítani a biogazdaság és a KAP közötti szakpolitikai koherenciát?

Hogyan fogja a Bizottság figyelembe venni a klímasemleges gazdaságra való átállás vidéki területekre gyakorolt társadalmi és gazdasági hatásait?

Hogyan fogja a Bizottság beépíteni a fent említett tanácsi következtetések üzenetét a következő munkaprogramjába, konkrétabban az európai zöld megállapodásba?

Előterjesztve: 20/01/2020

Határidő: 21/04/2020

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2020. január 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat