Deputātu jautājumi
PDF 41kWORD 10k
2020. gada 20. janvāris
O-000005/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Norbert Lins
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā
 Temats: Atjauninātā bioekonomikas stratēģija — ilgtspējīga bioekonomika Eiropai

2019. gada 29. novembrī Padome pieņēma secinājumus par atjaunināto bioekonomikas stratēģiju “Ilgtspējīga bioekonomika Eiropai. Ekonomikas, sabiedrības un vides saistības stiprināšana”, kuru pamatā ir Komisijas 2018. gada 11. oktobra paziņojums.

Padome atzina, ka viens no deviņiem mērķiem, kas ir izvirzīti Kopējās lauksaimniecības politikas (KPL) priekšlikumā 2021.–2027. gadam, ir sekmēt nodarbinātību, izaugsmi, sociālo iekļaušanu un vietējo attīstību lauku apvidos, tostarp bioekonomiku un ilgtspējīgu mežsaimniecību, un uzsvēra, ka bioekonomika spēj būtiski palīdzēt šā mērķa sasniegšanā, jo tā var radīt ekonomisku vērtību un pārticību, un arī tādēļ, ka lauksaimniecība un mežsaimniecība pieder pie galvenajiem uz sauszemes iegūtās biomasas piegādātājiem. Turklāt Padome arī uzsvēra, ka ilgtspējīgai Eiropas bioekonomikai vajadzētu būt vienam no galvenajiem Eiropas zaļā kursa īstenošanas elementiem.

Parlaments uzskata, ka lauksaimniecībai kā stratēģiskai nozarei ir lielas iespējas gan sekmēt ilgtspējīgu bioekonomiku dalībvalstīs, izmantojot vairākus KLP instrumentus, jo īpaši lauku attīstības jomā, gan arī veicināt darbību dažādošanu un palīdzēt veidot pienācīgus dzīves, darba un ekonomiskos apstākļus. Lai to panāktu, Komisijai ir jānodrošina politikas saskaņotība starp bioekonomiku un citiem politikas virzieniem, tostarp KLP.

Kā Komisija veicinās ilgtspējīgu bioekonomiku lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un kā tā plāno nodrošināt politikas saskaņotību starp bioekonomiku un KLP?

Kā Komisija ņems vērā pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku sociālo un ekonomisko ietekmi lauku apvidos?

Kā Komisija iestrādās minēto Padomes secinājumu vēstījumu nākamajā Komisijas darba programmā, jo īpaši saistībā ar Eiropas zaļo kursu?

Iesniegšanas datums: 20/01/2020

Termiņš: 21/04/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 22. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika