Parlamentarna vprašanja
PDF 41kWORD 10k
20. januar 2020
O-000005/2020
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Norbert Lins
v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
 Zadeva: Posodobljena strategija o biogospodarstvu – trajnostno biogospodarstvo za Evropo

Svet je 29. novembra 2019 sprejel sklepe o posodobljeni strategiji za biogospodarstvo z naslovom „Trajnostno biogospodarstvo za Evropo: krepitev povezave med gospodarstvom, družbo in okoljem“, ki temelji na sporočilu Komisije z dne 11. oktobra 2018.

Svet je priznal, da je spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom, eden od devetih ciljev iz predloga o skupni kmetijski politiki (SKP) za obdobje 2021–2027, ter poudaril, da bi lahko biogospodarstvo, če upoštevamo njegovo sposobnost ustvarjanja gospodarske vrednosti in blaginje ter dejstva, da sta kmetijstvo in gozdarstvo ena od glavnih dobaviteljev biomase, znatno prispevalo k temu cilju. Svet je poudaril tudi, da bi moralo biti trajnostno evropsko biogospodarstvo ena od glavnih sestavin pri uresničevanju evropskega zelenega dogovora;

Parlament meni, da ima kmetijstvo kot strateški sektor velik potencial za spodbujanje trajnostnega biogospodarstva v državah članicah prek več instrumentov v okviru SKP, zlasti na področju razvoja podeželja, ki prispevajo k diverzifikaciji dejavnosti in zagotavljajo dostojne življenjske, delovne in ekonomske razmere. Da bi to dosegli, mora Komisija zagotoviti skladnost med politiko na področju biogospodarstva in drugimi politikami, vključno s SKP.

Kako bo Komisija spodbujala trajnostno biogospodarstvo v kmetijstvu in gozdarstvu ter kako namerava zagotoviti skladnost med politiko na področju biogospodarstva in SKP?

Kako bo Komisija upoštevala morebitne socialne in ekonomske učinke prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo na podeželskih območjih?

Kako bo Komisija vključila sporočilo navedenih sklepov Sveta v naslednji delovni program Komisije, natančneje v evropski zeleni dogovor?

Vloženo: 20/01/2020

Rok za odgovor: 21/04/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 22. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov