Процедура : 2019/2967(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000006/2020

Внесени текстове :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Разисквания :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 46kWORD 10k
22 януари 2020 г.
O-000006/2020
Въпрос с искане за устен отговор O-000006/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Evelyn Regner
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете
 Отговор по време на пленарно заседание 
 Относно: Приоритетите на ЕС за 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

Между 16 и 18 март 2020 г. делегация на комисията по правата на жените и равенството между половете на Парламента ще участва в 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (UN CSW64). Основни точки в дневния ред на сесията са преглед и оценка на изпълнението на Пекинската декларация и платформа за действие, резултатите от 23-тата специална сесия на Общото събрание и пълното изпълнение на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Правителствата планират на сесията да бъде приета политическа декларация за отбелязване на 25-ата годишнина на Пекинската платформа за действие. Двадесет и пет години след приемането на Пекинската платформа за действие правата на жените и равенството между половете все още не са напълно осъществени. Жените в Европа и по света все още са изправени пред:

– икономическо неравенство, включително полова сегрегация на пазарите на труда, недостатъчно участие на пазара на труда на жени от по-беден произход и разлика в заплащането и пенсиите на жените и мъжете;

– насилие (включително физическо, емоционално, сексуално и икономическо и принуда);

– неуспехи в защитата на техните права (включително на сексуалното и репродуктивното им здраве и свързаните с него права) и продължаващите стереотипи;

– недостатъчно представителство при вземане на решения.

Сега е необходим подновен ангажимент, по-амбициозен, с повече отчетност и значителни ресурси.

Може ли Съветът да представи основните послания в изявленията на Европейския съюз на сесията и начина, по който приоритетите на Парламента ще бъдат включени? Как възнамерява Съветът да гарантира стабилен координиран подход и поемането на амбициозен и силен ангажимент в политическата декларация? Какви конкретни мерки ще включи, за да се гарантира реален напредък по отношение на равенството между половете, следвайки приоритетите на настоящото председателство, които включват овластяването на жените в обществото и на пазара на труда?

Какви стъпки ще предприеме, за да гарантира, че ЕС и неговите държави членки ще ускорят изпълнението на своя ангажимент, произтичащ от Пекинската платформа за действие и политическата декларация „Пекин+25“, като интегрират целите за равенство между половете в съответните бъдещи стратегии и политически процеси на ЕС, включително в икономическите и бюджетните политики? По-конкретно какви нови стъпки ще бъдат предприети за интегриране на принципа за равенство между половете във всички политики и програми на ЕС?

Как ще продължи да развива сътрудничеството си с гражданското общество, по-специално с организациите на жените, за да се постигнат целите на Пекинската платформа за действие и да подготви позицията на ЕС на 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените?

Внесен: 22/01/2020

Краен срок: 23/04/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 24 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност