Parlamentní otázka - O-000006/2020Parlamentní otázka
O-000006/2020

Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000006/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Evelyn Regner
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Postup : 2019/2967(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000006/2020
Předložené texty :
O-000006/2020 (B9-0005/2020)
Hlasování :
Přijaté texty :

Ve dnech 16. až 18. března 2020 se delegace Výboru Evropského parlamentu pro práva žen a rovnost pohlaví zúčastní šedesátého čtvrtého zasedání Komise OSN pro postavení žen. Toto zasedání se zaměří na přezkum a vyhodnocení provádění Pekingské deklarace a Pekingské akční platformy (akční platforma), na výsledky 23. zvláštního zasedání Valného shromáždění a na plné provedení Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Vlády účastnících se členských států zde mají taktéž přijmout politické prohlášení u příležitosti 25. výročí Pekingské akční platformy. Dvacet pět let po zřízení akční platformy dosud nebylo v plném rozsahu dosaženo cílů v oblasti práv žen a rovnosti žen a mužů. Ženy v Evropě i ve světě stále čelí:

– nespravedlivým finančním podmínkám, včetně genderové segregace na trhu práce, nedostatečné účasti chudších žen na trhu práce a rozdílům v odměňování a důchodech žen a mužů;

– násilí (fyzickému, emocionálnímu, sexuálnímu, ekonomickému násilí a jiným formám nátlaku);

– porušování svých práv (včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv) a přetrvávajícím stereotypům;

– nedostatečnému zastoupení v rozhodovacích procesech.

Je na čase přijmout ambicióznější závazek, posílit veřejnou odpovědnost a vyčlenit značné zdroje.

Může Rada uvést hlavní body prohlášení EU na zasedání Komise OSN o postavení žen a také se vyjádřit k tomu, jak do nich budou začleněny priority Evropského parlamentu? Jak Rada zaručí, že EU ve svém politickém prohlášení zaujme rázný koordinovaný přístup a přijme ambiciózní a pevný závazek a konkrétní opatření na základě priorit současného předsednictví, mezi něž patří posílení postavení žen ve společnosti a na trhu práce, aby se zajistil skutečný posun k dosažení rovnosti žen a mužů?

Jaké konkrétní kroky Rada podnikne při začleňování cílů rovnosti žen a mužů do příslušných budoucích strategií a politických procesů EU, včetně hospodářské a rozpočtové politiky, aby EU a její členské státy urychlily provádění přijatých cílů akční platformy a Pekingské deklarace (Peking+25) ? Jaké budou zejména podniknuty nové kroky k zohlednění rovnosti žen a mužů ve všech politikách a programech EU?

Jak hodlá Rada prohloubit spolupráci s občanskou společností, a zejména s ženskými organizacemi, s cílem dosáhnout cílů akční platformy a připravit postoj EU na 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen?

Předložení: 22/01/2020

Platná do: 23/04/2020

Poslední aktualizace: 24. ledna 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí