Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000006/2020Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000006/2020

EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000006/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Evelyn Regner
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Procedure : 2019/2967(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000006/2020
Indgivne tekster :
O-000006/2020 (B9-0005/2020)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Fra den 16. til den 18. marts 2020 deltager en delegation fra Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling i den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (UN CSW64). UN CSW64 vil fokusere på at gennemgå og vurdere gennemførelsen af Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet, resultaterne af Generalforsamlingens 23. særlige samling og den fulde gennemførelse af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Det forventes, at regeringerne ved UN CSW64 vil vedtage en politisk erklæring for at markere 25-året for Beijinghandlingsprogrammet. 25 år efter vedtagelsen af Beijinghandlingsprogrammet er kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene endnu ikke fuldt gennemført. Kvinder i Europa og resten af verden står stadig over for:

- økonomiske uligheder, herunder kønsopdeling på arbejdsmarkedet, mangelfuld deltagelse på arbejdsmarkedet blandt kvinder fra fattige kår og kønsbestemte løn- og pensionsforskelle,

- vold (herunder fysisk, følelsesmæssig, seksuel økonomisk og tvangsmæssig),

- tilbageslag mod deres rettigheder (herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder) og fastlåste stereotyper,

- mangelfuld deltagelse i beslutningstagning.

Der er behov for en fornyet indsats med større ambitioner, større ansvarlighed og betydelige ressourcer.

Kan Rådet uddybe de vigtigste punkter i Den Europæiske Unions erklæringer på UN CSW64, og hvordan Parlamentets prioriteringer vil blive indarbejdet? Hvordan vil det sikre, at EU har en stærk koordineret tilgang, og at der er et ambitiøst og stærkt engagement i den politiske erklæring? Hvilke specifikke foranstaltninger vil den foreslå for at sikre reelle fremskridt i ligestillingen mellem kønnene i overensstemmelse med det nuværende formandskabs prioriteter, som omfatter styrkelse af kvinders indflydelse og status i samfundet og på arbejdsmarkedet?

Hvilke skridt vil det tage for at sikre, at EU og dens medlemsstater fremskynder deres indsats for gennemførelsen af Beijinghandlingsprogrammet og den politiske erklæring fra Beijing+25 ved at integrere ligestillingsmål i de relevante fremtidige EU-strategier og politiske processer, herunder økonomiske og budgetmæssige politikker? Hvilke nye skridt vil der specifikt blive taget til at integrere kønsaspektet i alle EU's politikker og programmer?

Hvordan vil det fremme samarbejdet med civilsamfundet, navnlig kvindeorganisationer, med henblik på at nå målene i Beijinghandlingsprogrammet og fastlægge EU's holdning til UN CSW64?

Indgivet: 22/01/2020

Svarfrist: 23/04/2020

Seneste opdatering: 24. januar 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik