Procedure : 2019/2967(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000006/2020

Ingediende teksten :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Debatten :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 40kWORD 10k
22 januari 2020
O-000006/2020
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000006/2020
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Evelyn Regner
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 Antwoord plenaire 
 Betreft: EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw

Tussen 16 en 18 maart 2020 zal een delegatie van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Parlement de 64e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw (VN CSW64) bijwonen. Tijdens de VN CSW64 zal er vooral aandacht zijn voor de evaluatie en beoordeling van de uitvoering van de verklaring en het actieprogramma van Peking, de resultaten van de 23e bijzondere zitting van de Algemene Vergadering, en de volledige verwezenlijking van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Tijdens de VN CSW64 zullen regeringen een politieke verklaring aannemen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de verklaring en het actieprogramma van Peking (Peking +25). 25 jaar na de vaststelling van de verklaring en het actieprogramma van Peking zijn de rechten van de vrouw en gendergelijkheid nog steeds niet volledig bewerkstelligd. Vrouwen in Europa en de rest van de wereld hebben nog steeds te maken met:

- economische ongelijkheid, waaronder gendersegregatie in arbeidsmarkten, onvoldoende arbeidsparticipatie van vrouwen uit armere gezinnen en een loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen;

- geweld (waaronder fysiek, emotioneel, seksueel en economisch geweld en dwang);

- verzet tegen hun rechten (waaronder seksuele en reproductieve gezondheid en rechten) en hardnekkige stereotypen;

- onvoldoende vertegenwoordiging in de besluitvorming.

Er is nu hernieuwde inzet nodig, met meer ambitie, een grotere verantwoordingsplicht en aanzienlijke middelen.

Zou de Raad de belangrijkste punten in de verklaringen van de Europese Unie in het kader van de VN CSW64 kunnen toelichten, en kunnen aangeven hoe de prioriteiten van het Parlement hierin zullen worden opgenomen? Hoe zal de Raad ervoor zorgen dat de EU een sterk gecoördineerde aanpak volgt en er ambitieuze en krachtige toezeggingen worden gedaan in de politieke verklaring? Welke specifieke maatregelen zal de Raad hierin opnemen om daadwerkelijke vooruitgang te boeken in het streven naar gendergelijkheid, in navolging van de prioriteiten van het huidige voorzitterschap, waaronder het versterken van de positie van de vrouw in de samenleving en op de arbeidsmarkt?

Welke stappen zal de Raad zetten om ervoor te zorgen dat de EU en haar lidstaten hun inspanningen voor de uitvoering van de verklaring en het actieprogramma van Peking en de politieke verklaring inzake Peking +25 opvoeren door gendergelijkheidsdoelstellingen op te nemen in relevante toekomstige EU-strategieën en beleidsprocessen, waaronder het economisch en begrotingsbeleid? Welke nieuwe stappen zal de Raad zetten om in alle EU-beleidsmaatregelen en -programma’s een genderdimensie op te nemen?

Hoe zal de Raad zijn samenwerking met het maatschappelijk middenveld, met name vrouwenorganisaties, versterken om de doelstellingen van de verklaring en het actieprogramma van Peking te halen en het standpunt van de EU voor de VN CSW64 voor te bereiden?

Ingediend: 22/01/2020

Vervalt: 23/04/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 24 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid