Procedura : 2019/2967(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000006/2020

Teksty złożone :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Debaty :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 45kWORD 10k
22 stycznia 2020
O-000006/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000006/2020
do Rady
Art. 136 Regulaminu
Evelyn Regner
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 
 Przedmiot: Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

W dniach 16–18 marca 2020 r. delegacja parlamentarnej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia weźmie udział w 64. sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet. Sesja ta będzie poświęcona analizie i ocenie wdrażania deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformy działania, wynikom 23. sesji nadzwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz całkowitej realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Podczas tej sesji rządy mają przyjąć deklarację polityczną upamiętniającą 25. rocznicę pekińskiej platformy działania. 25 lat od jej ustanowienia wciąż nie osiągnięto pełnego poszanowania praw kobiet i równouprawnienia płci. Kobiety w Europie i na całym świecie nadal borykają się z następującymi problemami:

– nierówności ekonomiczne, w tym segregacja płciowa na rynkach pracy, nieobecność na rynku pracy kobiet z uboższych środowisk oraz zróżnicowanie wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć;

– przemoc (w tym przemoc fizyczna, emocjonalna, seksualna, ekonomiczna i zniewolenie);

– gwałtowne protesty przeciwko ich prawom (obejmującym też prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne) i utrzymujące się stereotypy;

– brak udziału w procesie decyzyjnym.

Trzeba teraz na nowo się zaangażować, podwyższając poziom ambicji, rozliczalności i zasobów.

Czy Rada może wypowiedzieć się na temat głównych zagadnień, jakie zostaną poruszone w oświadczeniach Unii Europejskiej na 64. sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet, oraz na temat sposobu, w jaki zostaną w nich uwzględnione priorytety Parlamentu? W jaki sposób zadba ona o to, by podejście UE było mocne i konsekwentne, a zaangażowanie na rzecz deklaracji politycznej – ambitne i zdecydowane? Jakie konkretne działania włączy z myślą o zapewnieniu realnych postępów na drodze do równouprawnienia płci zgodnie z priorytetami obecnej prezydencji obejmującymi wzmocnienie pozycji kobiet w społeczeństwie i na rynku pracy?

Jakie kroki podejmie, aby dopilnować większego zaangażowania UE i państw członkowskich w przyspieszenie wdrażania pekińskiej platformy działania i pekińskiej deklaracji politycznej +25 przez uwzględnienie w przyszłości celów dotyczących równouprawnienia płci w odpowiednich unijnych strategiach i procesach politycznych, w tym w polityce gospodarczej i budżetowej? A w szczególności jakie nowe kroki zostaną podjęte, by uwzględnić perspektywę płci we wszystkich strategiach politycznych i programach UE?

Jak będzie wyglądać dalsza współpraca ze społeczeństwem obywatelskim, zwłaszcza organizacjami kobiecymi, zmierzająca do realizacji celów pekińskiej platformy działania i przygotowania stanowiska UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet?

Przedłożone: 22/01/2020

Termin ważności: 23/04/2020

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności