Întrebare parlamentară - O-000006/2020Întrebare parlamentară
O-000006/2020

Prioritățile UE pentru cea de-a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000006/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Evelyn Regner
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Procedură : 2019/2967(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000006/2020
Texte depuse :
O-000006/2020 (B9-0005/2020)
Voturi :
Texte adoptate :

În perioada 16-18 martie 2020, o delegație a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen din Parlament va participa la cea de-a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor (UN CSW64). UN CSW64 se va concentra pe examinarea și evaluarea punerii în aplicare a Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing (BPfA), pe rezultatele celei de a 23-a sesiuni speciale a Adunării Generale, precum și pe realizarea deplină a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Guvernele din cadrul UN CSW64 intenționează să adopte o declarație politică pentru a marca cea de a 25-a aniversare a BPfA. La 25 ani de la adoptarea BPfA, drepturile femeilor și egalitatea de gen nu au fost încă realizate pe deplin. Femeile din Europa și din întreaga lume se confruntă în continuare cu:

- inegalități economice, inclusiv segregarea de gen pe piețele muncii, lipsa de participare la piața muncii a femeilor care provin din medii sărace și diferențe de remunerare și de pensii între femei și bărbați;

- violență (inclusiv fizică, emoțională, sexuală, economică și coercitivă);

- un regres al drepturilor lor (inclusiv în sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente) și stereotipuri persistente;

- lipsa de reprezentare în procesul decizional.

În prezent este nevoie de un angajament reînnoit, cu un nivel mai ridicat de ambiție, o mai mare responsabilitate și resurse semnificative.

Poate Consiliul să ofere detalii cu privire la principalele aspecte care trebuie făcute în declarațiile Uniunii Europene în cadrul UN CSW64, precum și cu privire la modul în care vor fi incluse prioritățile Parlamentului? Cum se va asigura că UE are o abordare coordonată puternică și că există un angajament ambițios și ferm în ceea ce privește declarația politică? Ce măsuri specifice va include aceasta pentru a asigura un progres real în direcția egalității de gen, în conformitate cu prioritățile actualei președinții, care includ capacitarea femeilor în societate și pe piața forței de muncă?

Ce măsuri va lua pentru a se asigura că UE și statele sale membre își accelerează angajamentul privind punerea în aplicare a BPfA și a Declarației politice Beijing + 25, prin integrarea obiectivelor privind egalitatea de gen în viitoarele strategii și procese politice relevante ale UE, inclusiv în politicile economice și bugetare? În mod specific, ce măsuri vor fi luate pentru a integra perspectiva de gen în toate politicile și programele UE?

Cum își va continua cooperarea cu societatea civilă, în special cu organizațiile femeilor, pentru a atinge obiectivele BPfA și a pregăti poziția UE la UN CSW64 ?

Depunere: 22/01/2020

Dată-limită: 23/04/2020

Ultima actualizare: 24 ianuarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate