Parlamentarno vprašanje - O-000006/2020Parlamentarno vprašanje
O-000006/2020

  Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk

  Vprašanje za ustni odgovor O-000006/2020
  za Svet
  Člen 136 Poslovnika
  Evelyn Regner
  v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

  Postopek : 2019/2967(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000006/2020
  Predložena besedila :
  O-000006/2020 (B9-0005/2020)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  Delegacija Odbora Parlamenta za pravice žensk in enakost spolov se bo od 16. do 18. marca 2020 udeležila 64. zasedanja Komisije OZN za položaj žensk (UN CSW64). Na zasedanju se bodo osredotočali na pregled in oceno izvajanja Pekinške deklaracije in Pekinških izhodišč za ukrepanje, izid 23. posebnega zasedanja Generalne skupščine ter polno uresničitev agende za trajnostni razvoj. Vlade, ki se ga bodo udeležile, bodo sprejele politično deklaracijo ob 25. obletnici Pekinških izhodišč za ukrepanje. 25 let po njihovem sprejetju se pravice žensk in enakost spolov še vedno ne udejanjajo v celoti. Ženske v Evropi in po svetu se še vedno soočajo z:

  – ekonomskimi neenakostmi, vključno s spolno segregacijo na trgih dela, nezadostno udeležbo žensk iz revnejših okolij na trgih dela ter vrzelmi pri plači in pokojnini med moškimi in ženskami;

  – nasiljem (vključno s telesnim, čustvenim, spolnim, ekonomskim in prisilnim);

  – napadi na njihove pravice (vključno s pravicami na področju spolnega in reproduktivnega zdravja) ter stalnimi stereotipi;

  – slabo zastopanostjo pri odločanju.

  Potrebna je nova zaveza, ki bo ambicioznejša in bo prinašala večjo odgovornost in znatne vire.

  Ali lahko Svet natančneje predstavi glavne točke, ki jih želi izpostaviti v izjavah Evropske unije na zasedanju UN CSW64, in kako bodo vanje vključene prednostne naloge Parlamenta? Kako namerava zagotoviti, da bo EU nastopila z močnim in usklajenim pristopom in da bo zaveza politični deklaraciji ambiciozna in trdna? Katere ambiciozne ukrepe namerava vključiti, da bi zagotovili resnični napredek v zvezi z enakostjo spolov v skladu s prednostnimi nalogami sedanjega predsedstva, med katerimi je okrepitev položaja žensk v družbi in na trgu dela?

  S katerimi ukrepi namerava zagotoviti, da se bodo EU in njene države članice zavezale k čimprejšnjemu izvajanju Pekinških izhodišč za ukrepanje ter politične deklaracije Peking+25 z vključitvijo ciljev v zvezi z enakostjo spolov v ustrezne prihodnje strategije in politične procese EU, vključno z ekonomskimi in proračunskimi politikami? Kateri konkretni ukrepi bodo sprejeti za vključevanje vidika spolov v politike in programe EU?

  Kako namerava nadalje sodelovati s civilno družbo, zlasti z organizacijami žensk, da bi dosegli cilje Pekinških izhodišč za ukrepanje in pripravili stališče EU za zasedanje UN CSW64?

  Vloženo: 22/01/2020

  Rok za odgovor: 23/04/2020

  Zadnja posodobitev: 24. januar 2020
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov