Postup : 2020/2500(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000007/2020

Předložené texty :

O-000007/2020 (B9-0006/2020)

Rozpravy :

PV 11/02/2020 - 12
CRE 11/02/2020 - 12

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 42kWORD 10k
23. ledna 2020
O-000007/2020
Otázka k ústnímu zodpovězení
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Tomas Tobé
za Výbor pro rozvoj
 Odpověď na plenárním zasedání 
 Předmět: Nová komplexní strategie EU-Afrika

Jaká opatření a jaké mechanismy budou zavedeny s cílem zajistit, aby budoucí komplexní strategie pro Afriku účinně přispívala k plnění cílů udržitelného rozvoje, a zejména k základnímu rozvojovému cíli, jímž je vymýcení extrémní chudoby a zmírnění chudoby v souladu s oficiálními závazky EU a členských států?

Jak bude nová strategie přispívat ke strategickým zájmům Unie a ke společným prioritám obou partnerů, zejména pokud jde o řádnou správu, lidská práva včetně posílení postavení žen a dívek, řízení migrace, boj proti nerovnostem, mír a bezpečnost, změnu klimatu, biologickou rozmanitost a životní prostředí?

Jak hodlá Komise udělit prioritu závazkům přijatým v rámci Pařížské dohody a sladit strategii pro Afriku se Zelenou dohodou pro Evropu, s přihlédnutím k mimořádné zranitelnosti nejméně rozvinutých zemí a ostrovních, pobřežních a pouštních společenství vůči změně klimatu?

Jak Komise ve spolupráci s Africkou unií zajistí, aby se do vypracování nové strategie zapojily africké a evropské vlády, parlamenty, místní orgány, soukromý sektor a občanská společnost včetně organizací žen a mládeže?

Jak Komise zajistí soudržnost a zmírní rizika překrývání strategických rámců, které upravují vztahy mezi EU a Afrikou, včetně budoucí dohody o partnerství AKT-EU? Jaký bude mít nová strategie dopad na probíhající jednání o budoucích finančních nástrojích, a zejména o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci NDICI, pro nějž je Afrika také prioritou?

Jak tato strategie podpoří politický, sociální a ekonomický rozvoj v Africe a zajistí, aby angažovanost Evropy transparentně a účinně přispěla k udržitelnému rozvoji? Jak nová strategie urychlí přechod Afriky k inovační ekonomice a jak přispěje ke zvýšení kvality vzdělání v souladu s příslušnými strategickými dokumenty Africké unie? 

Hodlá Komise zohlednit akademickou spolupráci a rozšířit program Erasmus+ na mladé Afričany v souladu se svým předchozím závazkem spustit nástroj africké mládeže?

Jaká konkrétní opatření se plánují pro zajištění soudržnosti politik ve prospěch rozvoje ve fázi vypracování i ve fázi provádění této strategie? Jak tato strategie zajistí, aby se její cíle účinně prováděly a aby byly hodnoceny zcela transparentním způsobem? 

Předložení: 23/01/2020

Platná do: 24/04/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí