Procedure : 2020/2500(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000007/2020

Indgivne tekster :

O-000007/2020 (B9-0006/2020)

Forhandlinger :

PV 11/02/2020 - 12
CRE 11/02/2020 - 12

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 39kWORD 10k
23. januar 2020
O-000007/2020
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Tomas Tobé
for Udviklingsudvalget
 Besvarelse på plenarmøde 
 Om: Den nye omfattende EU-Afrika strategi

Hvilke foranstaltninger og mekanismer vil der blive truffet for at sikre, at den fremtidige omfattende strategi for Afrika effektivt bidrager til gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling og navnlig det grundlæggende udviklingsmål om at udrydde ekstrem fattigdom og mindske fattigdom, som EU og medlemsstaterne har forpligtet sig til?

Hvordan vil den nye strategi bidrage til Unionens strategiske interesser og begge partneres fælles prioriteter, navnlig god regeringsførelse, menneskerettigheder, herunder styrkelse af kvinders og pigers indflydelse og status, migrationsstyring, bekæmpelse af ulighed, fred og sikkerhed, klimaændringer, biodiversitet og miljø?

Hvordan agter Kommissionen at prioritere forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og tilpasse EU-Afrika-strategien til den europæiske grønne pagt under hensyntagen til den særlige sårbarhed over for klimaændringer i de mindst udviklede lande samt i ø-, kyst- og ørkensamfund?

Hvordan vil Kommissionen samarbejde med Den Afrikanske Union om at inddrage afrikanske og europæiske regeringer, parlamenter, lokale myndigheder, aktører i den private sektor og civilsamfundet, herunder kvinder og ungdomsorganisationer i udformningen af den nye strategi?

Hvordan vil Kommissionen sikre sammenhæng og afbøde risikoen for overlappende strategiske rammer for forholdet mellem EU og Afrika, herunder vedrørende den fremtidige AVS-EU-partnerskabsaftale? Hvordan vil den nye strategi påvirke de igangværende forhandlinger om de fremtidige finansielle instrumenter, navnlig instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI), hvor Afrika også skal prioriteres?

Hvordan vil strategien støtte den politiske, sociale og økonomiske udvikling i Afrika og sikre, at det europæiske engagement bidrager til bæredygtig udvikling på en gennemsigtig og effektiv måde? Hvordan vil den nye strategi fremskynde Afrikas overgang til en innovationsbaseret økonomi og bidrage til forbedring af uddannelseskvaliteten på linje med Den Afrikanske Unions tilknyttede strategiske dokumenter?

Agter Kommissionen at revidere det akademiske samarbejde og udvikle programmet Erasmus+ for unge afrikanere i overensstemmelse med dets tidligere tilsagn om at lancere en afrikansk ungdomsfacilitet?

Hvilke specifikke foranstaltninger er planlagt for at sikre udviklingspolitisk sammenhæng i udformningen og gennemførelsen af strategien? Hvordan vil strategien sikre, at dens mål gennemføres og evalueres på en fuldstændig gennemsigtig måde?

Indgivet: 23/01/2020

Svarfrist: 24/04/2020

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik