Menetlus : 2020/2500(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000007/2020

Esitatud tekstid :

O-000007/2020 (B9-0006/2020)

Arutelud :

PV 11/02/2020 - 12
CRE 11/02/2020 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 35kWORD 10k
23. jaanuar 2020
O-000007/2020
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Tomas Tobé
arengukomisjoni nimel
 Vastus täiskogul 
 Teema: Uus kõikehõlmav ELi-Aafrika strateegia

Millised meetmed ja mehhanismid kehtestatakse, et tulevane kõikehõlmav Aafrika-strateegia aitaks tõhusalt täita kestliku arengu eesmärgid ja eelkõige põhilise arengueesmärgi, milleks on kaotada äärmine vaesus ja vähendada vaesust, vastavalt ELi ja liikmesriikide võetud kohustusele?

Kuidas aitab uus strateegia kaasa liidu strateegilistele huvidele ja mõlema partneri ühistele prioriteetidele, milleks on eelkõige hea valitsemistava, inimõigused, sealhulgas naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine, rände haldamine, võitlus ebavõrdsuse vastu, rahu ja julgeolek, kliimamuutused, bioloogiline mitmekesisus ja keskkond?

Kuidas kavatseb komisjon seada prioriteediks Pariisi kokkuleppest tulenevad kohustused ja viia ELi-Aafrika strateegia kooskõlla Euroopa rohelise kokkuleppega, võttes arvesse vähim arenenud riikide ning saare-, ranniku- ja kõrbekogukondade erilist kaitsetust kliimamuutuste ees?

Kuidas kavatseb komisjon teha koostööd Aafrika Liiduga, et tagada Aafrika ja Euroopa valitsuste, parlamentide, kohalike omavalitsuste, erasektori osalejate ja kodanikuühiskonna, sealhulgas naiste- ja noorteorganisatsioonide kaasamine uue strateegia kujundamisse?

Kuidas tagab komisjon järjepidevuse ja leevendab riske, mis tulenevad ELi ja Aafrika suhteid reguleerivatest kattuvatest strateegilistest raamistikest, mille hulka kuulub tulevane AKV-ELi partnerlusleping? Kuidas mõjutab uus strateegia praegu peetavaid läbirääkimisi tulevaste rahastamisvahendite, eriti naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi üle, mille prioriteet on samuti Aafrika?

Kuidas toetab strateegia Aafrika poliitilist, sotsiaalset ja majanduslikku arengut ning tagab, et Euroopa tegevus aitab läbipaistvalt ja tõhusalt kaasa kestlikule arengule? Kuidas kiirendab uus strateegia Aafrika üleminekut innovatsioonil põhinevale majandusele ja aitab kaasa hariduse kvaliteedi parandamisele kooskõlas Aafrika Liidu asjaomaste strateegiliste dokumentidega?

Kas komisjonil on kavas läbi vaadata akadeemiline koostöö ja arendada programmi „Erasmus+“ noortele aafriklastele kooskõlas oma varasemate lubadustega algatada Aafrika noorterahastu?

Milliseid konkreetseid meetmeid kavandatakse poliitikavaldkondade arengusidususe tagamiseks nii strateegia kavandamise kui ka rakendamise etapis? Kuidas tagatakse strateegiaga selle eesmärkide tõhus täitmine ja täiesti läbipaistev hindamine?

Esitatud: 23/01/2020

Tähtaeg: 24/04/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 27. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika