Procedūra : 2020/2500(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000007/2020

Pateikti tekstai :

O-000007/2020 (B9-0006/2020)

Debatai :

PV 11/02/2020 - 12
CRE 11/02/2020 - 12

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 41kWORD 10k
2020 m. sausio 23 d.
O-000007/2020
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Tomas Tobé
Vystymosi komiteto vardu
 Atsakymas plenariniame posėdyje 
 Tema: Nauja visapusiška strategija dėl Afrikos

Kokios priemonės ir mechanizmai bus nustatyti siekiant užtikrinti, kad būsima visapusiška strategija dėl Afrikos veiksmingai padėtų įgyvendinti DVT ir visų pirma darnaus vystymosi tikslą panaikinti skurdą ir jį sumažinti vadovaujantis oficialiais ES ir valstybių narių įsipareigojimais?

Kaip naujoji strategija prisidės prie Sąjungos strateginių tikslų ir abiejų partnerių bendrų prioritetų, būtent gero valdymo, žmogaus teisių, įskaitant moterų ir mergaičių įgalėjimą, migracijos valdymo, kovos su nelygybe, taikos ir saugumo, kovos su klimato kaita, biologinės įvairovės ir aplinkosaugos?

Kaip Komisija ketina teikti prioritetą įsipareigojimams pagal Paryžiaus susitarimą ir suderinti strategiją dėl Afrikos su Europos žaliuoju kursu, atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai išsivysčiusių šalių, taip pat salų, pakrančių ir dykumų bendruomenių pažeidžiamumą dėl klimato kaitos?

Kaip Komisija, bendradarbiaudama su Afrikos Sąjunga, užtikrins Afrikos ir Europos vyriausybių, parlamentų, vietos valdžios institucijų, privačiojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės, įskaitant moterų ir jaunimo organizacijas, dalyvavimą rengiant naują strategiją?

Kaip Komisija užtikrins nuoseklumą ir sumažins strateginių programų, reglamentuojančių ES ir Afrikos santykius, įskaitant būsimą AKR ir ES partnerystės susitarimą, dubliavimosi riziką? Kokią įtaką naujoji strategija darys vykstančioms deryboms dėl būsimų finansinių priemonių ir visų pirma Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP), pagal kurią Afrikai taip pat teikiamas prioritetas?

Kaip pagal šią strategiją bus remiamas politinis, socialinis ir ekonominis vystymasis Afrikoje ir užtikrinama, kad Europos dalyvavimas skaidriai ir veiksmingai prisidės prie darnaus vystymosi? Kaip naujoji strategija paspartins Afrikos perėjimą prie inovacijomis grindžiamos ekonomikos ir padės pagerinti švietimo kokybę vadovaujantis susijusiais Afrikos Sąjungos strateginiais dokumentais? 

Ar Komisija ketina apsvarstyti akademinio bendradarbiavimo galimybes ir parengti programą „Erasmus +“ Afrikos jaunimui, vadovaujantis ankstesniais įsipareigojimais pradėti įgyvendinti Afrikos jaunimo priemonę?

Kokios konkrečios politikos suderinamumo vystymosi labui užtikrinimo priemonės numatytos plane, taip pat strategijos įgyvendinimo etapu? Kaip pagal šią strategiją bus užtikrinama, kad jos konkretūs tikslai būtų veiksmingai įgyvendinti ir visiškai skaidriai įvertinti? 

Pateikta: 23/01/2020

Atsakyti iki: 24/04/2020

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika