Procedūra : 2020/2500(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000007/2020

Iesniegtie teksti :

O-000007/2020 (B9-0006/2020)

Debates :

PV 11/02/2020 - 12
CRE 11/02/2020 - 12

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 42kWORD 10k
2020. gada 23. janvāris
O-000007/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Tomas Tobé
Attīstības komitejas vārdā
 Atbilde plenārsēdē 
 Temats: Jaunā visaptverošā ES un Āfrikas stratēģija

Kādi pasākumi un mehānismi tiks ieviesti, lai nodrošinātu, ka turpmākā visaptverošā stratēģija Āfrikai efektīvi veicina IAM un jo īpaši attīstības pamatmērķa — izskaust galēju nabadzību un samazināt nabadzību — īstenošanu saskaņā ar ES un dalībvalstu uzņemtajām saistībām?

Kā jaunā stratēģija veicinās Savienības stratēģiskās intereses un abu partneru kopīgās prioritātes, jo īpaši attiecībā uz labu pārvaldību, cilvēktiesībām, tostarp pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm un meitenēm, migrācijas pārvaldību, cīņu pret nevienlīdzību, mieru un drošību, klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību un vidi?

Kā Komisija plāno noteikt prioritātes saistībām, ko ES uzņēmusies, parakstot Parīzes nolīgumu, un saskaņot ES un Āfrikas stratēģiju ar Eiropas zaļo kursu, ņemot vērā vismazāk attīstīto valstu, kā arī salu, piekrastes un tuksnešu kopienu īpašo neaizsargātību pret klimata pārmaiņām?

Kā Komisija sadarbosies ar Āfrikas Savienību, lai nodrošinātu Āfrikas un Eiropas valstu valdību, parlamentu, vietējo iestāžu, privātā sektora dalībnieku un pilsoniskās sabiedrības, tostarp sieviešu un jauniešu organizāciju iesaistīšanu jaunās stratēģijas izstrādē?

Kā Komisija nodrošinās konsekvenci un mazinās risku, ka stratēģiskie satvari, kas reglamentē ES un Āfrikas attiecības, tostarp gaidāmais ĀKK un ES partnerības nolīgums, nepārklāsies? Kā jaunā stratēģija ietekmēs notiekošās sarunas par turpmākajiem finanšu instrumentiem un jo īpaši Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu (NDICI), kura prioritāte ir arī Āfrika?

Kā šī stratēģija atbalstīs politisko, sociālo un ekonomisko attīstību Āfrikā un nodrošinās, ka Eiropas iesaistīšanās pārredzamā un efektīvā veidā veicina ilgtspējīgu attīstību? Kā jaunā stratēģija paātrinās Āfrikas pāreju uz inovāciju virzītu ekonomiku un veicinās izglītības kvalitātes uzlabošanu saskaņā ar atbilstīgajiem Āfrikas Savienības stratēģiskajiem dokumentiem?

Vai Komisija plāno pārskatīt akadēmisko sadarbību un izstrādāt Erasmus + programmu Āfrikas jauniešiem saskaņā ar savām iepriekšējām saistībām izveidot Āfrikas Jaunatnes atbalsta mehānismu?

Kādi konkrēti pasākumi ir plānoti, lai nodrošinātu attīstības politikas saskaņotību gan stratēģijas izstrādē, gan tās īstenošanas posmā? Kā minētā stratēģija nodrošinās tās mērķu efektīvu īstenošanu un novērtēšanu pilnīgi pārredzamā veidā?

Iesniegšanas datums: 23/01/2020

Termiņš: 24/04/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika