Postup : 2020/2500(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000007/2020

Predkladané texty :

O-000007/2020 (B9-0006/2020)

Rozpravy :

PV 11/02/2020 - 12
CRE 11/02/2020 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 41kWORD 10k
23. januára 2020
O-000007/2020
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Tomas Tobé
v mene Výboru pre rozvoj
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Nová komplexná stratégia EÚ pre Afriku

Aké opatrenia a mechanizmy budú zavedené s cieľom zabezpečiť, aby budúca komplexná stratégia pre Afriku účinne prispievala k plneniu cieľov udržateľného rozvoja a najmä základného rozvojového cieľa, ktorým je odstránenie extrémnej chudoby a zníženie chudoby, ku ktorým sa EÚ a členské štáty zaviazali?

Ako nová stratégia prispeje k strategickým záujmom Únie a spoločným prioritám oboch partnerov, najmä pokiaľ ide o dobrú správu vecí verejných, ľudské práva vrátane posilnenia postavenia žien a dievčat, riadenie migrácie, boj proti nerovnosti, mier a bezpečnosť, zmenu klímy, biodiverzitu a životné prostredie?

Ako plánuje Komisia stanoviť priority záväzkov podľa Parížskej dohody a zosúladiť stratégiu EÚ pre Afriku s európskym ekologickým dohovorom s prihliadnutím na osobitnú zraniteľnosť najmenej rozvinutých krajín, ako aj ostrovných, pobrežných a púštnych komunít voči zmene klímy?

Ako bude Komisia spolupracovať s Africkou úniou na zabezpečení zapojenia afrických a európskych vlád, parlamentov, miestnych orgánov, aktérov súkromného sektora a občianskej spoločnosti vrátane žien a mládežníckych organizácií do návrhu novej stratégie?

Ako Komisia zabezpečí konzistentnosť a zmierni riziká prekrývania strategických rámcov, ktorými sa bude riadiť vzťah medzi EÚ a Afrikou, vrátane budúcej dohody o partnerstve AKT – EÚ? Aký bude mať nová stratégia vplyv na prebiehajúce rokovania o budúcich finančných nástrojoch, a to najmä o Nástroji susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), pre ktorý je aj Afrika prioritou?

Ako stratégia podporí politický, sociálny a hospodársky rozvoj Afriky a zabezpečí, aby európska angažovanosť prispievala k udržateľnému rozvoju transparentným a účinným spôsobom? Ako nová stratégia urýchli transformáciu Afriky na hospodárstvo založené na inovácii a prispeje k zlepšeniu kvality vzdelávania v súlade s príslušnými strategickými dokumentmi Africkej únie?

Má Komisia v úmysle preskúmať akademickú spoluprácu a rozvíjať program Erasmus+ pre mladých Afričanov v súlade so svojimi predchádzajúcimi záväzkami, pokiaľ ide o spustenie nástroja africkej mládeže?

Aké konkrétne opatrenia sa plánujú na zabezpečenie súdržnosti rozvojovej politiky v návrhu, ako aj vo fáze vykonávania stratégie? Ako stratégia zabezpečí, aby sa jej ciele účinne vykonávali a vyhodnocovali v plnej miere transparentným spôsobom?

Predložené: 23/01/2020

Termín na zodpovedanie: 24/04/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia