Förfarande : 2020/2500(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000007/2020

Ingivna texter :

O-000007/2020 (B9-0006/2020)

Debatter :

PV 11/02/2020 - 12
CRE 11/02/2020 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 38kWORD 10k
23 januari 2020
O-000007/2020
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Tomas Tobé
för utskottet för utveckling
 Svar i kammaren 
 Angående: Den nya heltäckande EU-strategin för Afrika

Vilka åtgärder och mekanismer kommer att införas för att se till att den kommande heltäckande strategin för Afrika på ett effektivt sätt bidrar till införandet av målen för hållbar utveckling och, i synnerhet, det grundläggande utvecklingsmål om att utrota den extrema fattigdomen och minska fattigdomen som EU och medlemsstaterna har åtagit sig att arbeta mot?

Hur kommer den nya strategin att bidra till unionens strategiska intressen och de båda parternas gemensamma prioriteringar, i synnerhet gott styre, mänskliga rättigheter inklusive kvinnors och flickors egenmakt, hantering av migration och kampen mot ojämlikhet, samt inom områdena fred, säkerhet, klimatförändringar, biologisk mångfald och miljö?

Hur kommer kommissionen att prioritera sina åtaganden enligt Parisavtalet och harmonisera Afrikastrategin med den europeiska gröna given, och då i synnerhet ta hänsyn till att de minst utvecklade länderna samt ö-, kust- och ökensamhällen är särskilt utsatta för klimatförändringarna.

Hur kommer kommissionen att arbeta med Afrikanska unionen för att se till att Afrikas och Europas regeringar, parlamentet, lokala myndigheter, aktörer inom den privata sektorn samt civilsamhället, inklusive kvinno- och ungdomsorganisationer, kan delta i utformandet av den nya strategin?

Hur kommer kommissionen att säkerställa konsekvensen och motverka riskerna för att få överlappande strategiska ramar för förhållandet mellan EU och Afrika, inklusive den framtida partnerskapöverenskommelsen mellan AVS och EU? Hur kommer den nya strategin att påverka de pågående förhandlingarna om framtida finansieringsinstrument, i synnerhet instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) där Afrika tillhör prioriteringarna?

Hur kommer strategin att stödja politisk, social och ekonomisk utveckling i Afrika samt se till att det europeiska engagemanget bidrar till en hållbar utveckling på ett transparent och effektivt sätt. Hur kommer strategin att påskynda Afrikas omställning till en innovationsdriven ekonomi och bidra till att förbättra utbildningskvaliteten i enlighet med Afrikanska unionens strategiska dokument?

Planerar kommissionen att se över det akademiska samarbetet och utveckla Erasmus+ för unga afrikaner, i enlighet med dess tidigare åtaganden om att lansera en facilitet för afrikansk ungdom?

Vilka specifika åtgärder planeras för att säkerställa enhetlighet i utvecklingspolitiken när det gäller utformningen och genomförandet av strategin? Hur kommer man att se till att strategins mål genomförs effektivt och utvärderas på ett helt igenom transparent sätt?

Ingiven: 23/01/2020

Sista svarsdag: 24/04/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy