Interpelacje
PDF 59kWORD 10k
23 stycznia 2020
O-000009/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000009/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 Przedmiot: Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022

Europejski Rok Zielonych Miast 2022 to inicjatywa platformy europejskich organizacji pozarządowych, która zrzesza organizacje zajmujące się różnymi kwestiami, od praw dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych po osoby cierpiące na alergie i astmę, jak również organizacje sportowe, ekologiczne czy obywatelskie. Jej celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że wprowadzenie przyrody do miast i zazielenienie naszych dzielnic to jedna z największych, choć niedostatecznie wykorzystanych szans na to, by podnieść jakość życia obywateli europejskich, zwiększyć ilość i jakość badań naukowych, wesprzeć rozwój innowacji, zachęcić obywateli do działania w celu poprawy warunków życia w ich dzielnicach, stworzyć kulturę dostrzegania wartości obszarów zielonych, zwiększyć liczbę projektów dotyczących zielonej infrastruktury, stworzyć plan działania na rzecz zazielenienia miast europejskich do 2030 r. i wreszcie połączyć wszystkie inicjatywy realizowane w dziedzinie zielonej infrastruktury, wymieniać się najlepszymi praktykami i dać impuls ogólnemu programowi działań na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym.

Zielona infrastruktura może być prostą i racjonalną kosztowo próbą odpowiedzi na wiele wyzwań stojących przed środowiskiem miejskim, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, różnorodność biologiczna, zatrzymywanie CO₂, zanieczyszczenie i zagrożenia dla zdrowia.

Czy Komisja zamierza ustanowić w 2022 r. rok tematyczny, który byłby poświęcony zielonym miastom i zwróciłby uwagę na rolę zielonej infrastruktury w środowisku miejskim, lub przynajmniej zamierza wesprzeć jego ustanowienie?

W jaki sposób Komisja ułatwia obecnie wymianę najlepszych i innowacyjnych praktyk między państwami członkowskimi i miastami w zakresie zazieleniania środowiska miejskiego? Jakie działania Komisja zamierza podjąć, aby zwiększyć wykorzystanie zielonej infrastruktury i rozwiązać problemy poruszone w niedawnym sprawozdaniu pt. „Przegląd postępów we wdrażaniu strategii UE dotyczącej zielonej infrastruktury” (COM(2019)0236)?

Przedłożone: 23/01/2020

Termin ważności: 24/04/2020

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 25 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności