Menetlus : 2019/2814(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000010/2020

Esitatud tekstid :

O-000010/2020 (B9-0003/2020)

Arutelud :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 43kWORD 10k
24. jaanuar 2020
O-000010/2020
Suuliselt vastatav küsimus  O-000010/2020
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
 Vastus täiskogul 
 Teema: ELi siseturu ja tarbijate õiguste kaitse ebaseadusliku lemmikloomadega kaubitsemise negatiivse mõju eest

Liikmesriikides kaubeldakse igal aastal ebaseaduslikult märkimisväärselt suure arvu lemmikloomadega, kuritarvitades seejuures sageli ELi määrust (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, et viia lemmikloomi üle piiri müügi eesmärgil, kuigi see peaks toimuma nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ alusel.

Lemmikloomade salakaubaveol on negatiivne mõju rahvatervisele, loomade heaolule ja tarbijakaitsele. Lemmikloomade salakaubavedu on muutunud rahvusvaheliste organiseeritud kuritegelike jõukude oluliseks tuluallikaks ning see mõjutab ka ELi siseturu tõrgeteta toimimist saamata jääva maksutulu ja sellest tingitud ebaausa konkurentsi tõttu, eriti kui võtta arvesse asjaolu, et kasvanud on lemmikloomade internetimüük, mis on nii riiklikul kui ka ELi õiguse tasandil ebapiisavalt reguleeritud. Mõne valitsusvälise organisatsiooni hinnangul võib ebaseadusliku tõuaretaja kasum tõukoerte piiriülese müügi korral ulatuda isegi üle 100 000 euro aastas.

Sellega seoses sooviksime nõukogult vastuseid järgmistele küsimustele.

Milliseid meetmeid võtavad liikmesriigid omavahel selleks, et kooskõlastada paremini riiklikke koerte ja kasside identifitseerimise ja registreerimise süsteeme, nagu nõuti Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2016. aasta resolutsioonis lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP)), sealhulgas loomade heaolu käsitleva ELi platvormi raames?

Milline on nende meetmete ajakava?

Esitatud: 24/01/2020

Tähtaeg: 25/04/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 10. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika