Postup : 2019/2814(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000010/2020

Predkladané texty :

O-000010/2020 (B9-0003/2020)

Rozpravy :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 47kWORD 10k
24. januára 2020
O-000010/2020
Otázka na ústne zodpovedanie  O-000010/2020
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Ochrana vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľa pred negatívnymi dôsledkami nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami

Každý rok sa medzi členskými štátmi EÚ nezákonne obchoduje so značným počtom spoločenských zvierat, ktoré sa často nesprávne premiestňujú cez hranice podľa nariadenia (EÚ) č. 576/2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat, hoci premiestňovanie cez hranice na komerčný predaj by sa malo uskutočňovať podľa smernice Rady 92/65/EHS.

Nelegálne obchodovanie so spoločenskými zvieratami má negatívny vplyv na verejné zdravie, dobré životné podmienky zvierat a ochranu spotrebiteľa. Stalo sa významným zdrojom príjmov pre skupiny medzinárodného organizovaného zločinu a narúša hladké fungovanie vnútorného trhu v dôsledku daňových únikov a nekalej hospodárskej súťaže, najmä nárastom online predaja spoločenských zvierat, ktorý je na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni práva Únie nedostatočne regulovaný. Niektoré mimovládne organizácie odhadujú, že nezákonný cezhraničný predaj chovateľských plemien psov môže dosahovať zisk prevyšujúci 100 000 EUR ročne.

V tejto súvislosti by sme uvítali odpovede Rady na tieto otázky:

Aké opatrenia prijímajú členské štáty medzi sebou v záujme lepšej koordinácie svojich systémov identifikácie a registrácie psov a mačiek, ktorú žiada Parlament vo svojom uznesení z 25. februára 2016 o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP)), a to aj pod záštitou iniciatívy platformy EÚ pre dobré životné podmienky zvierat?

Aký je časový rámec týchto opatrení?

Predložené: 24/01/2020

Termín na zodpovedanie: 25/04/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 10. novembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia