Parlamentní otázka - O-000012/2020Parlamentní otázka
O-000012/2020

  Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury

  Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000012/2020
  Komisi
  článek 136 jednacího řádu
  Cristian-Silviu Buşoi
  za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

  Postup : 2020/2549(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000012/2020
  Předložené texty :
  O-000012/2020 (B9-0008/2020)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Dne 11. prosince 2019 představila Komise sdělení o „Zelené dohodě pro Evropu“, v němž uvedla, že v roce 2020 dojde k přepracování pokynů týkajících se transevropských energetických sítí (TEN-E).

  Jaký je časový harmonogram přepracování těchto pokynů?

  Má Komise v plánu přijmout nějaká přechodná opatření, v jejichž rámci by poskytla pokyny k vynakládání finančních prostředků v rámci nástroje pro propojení Evropy a k výběru projektů z 5. seznamu projektů společného zájmu do konce roku 2020, aby bylo zajištěno, aby bylo jak vynakládání těchto prostředků, tak i výběr programů v souladu se závazky přijatými v rámci Pařížské dohody?

  Předložení: 30/01/2020

  Platná do: 01/05/2020

  Poslední aktualizace: 10. listopadu 2020
  Právní upozornění - Ochrana soukromí