Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000012/2020Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000012/2020

Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000012/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Cristian-Silviu Buşoi
for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Procedure : 2020/2549(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000012/2020
Indgivne tekster :
O-000012/2020 (B9-0008/2020)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den 11. december 2019 forelagde Kommissionen sin meddelelse om "Den europæiske grønne pagt", hvori den meddelte, at retningslinjerne for transeuropæiske energinet (TEN-E) skulle revideres i 2020.

Hvad er tidsplanen for revisionen af retningslinjerne for TEN-E?

Vil Kommissionen overveje eventuelle overgangsforanstaltninger med henblik på at yde vejledning om udgifter under Connecting Europe-faciliteten og om udvælgelse af projekter til den femte liste over projekter af fælles interesse inden udgangen af 2020 og med henblik på at sikre, at både udgifter og udvælgelse er i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til Parisaftalen?

Indgivet: 30/01/2020

Svarfrist: 01/05/2020

Seneste opdatering: 10. november 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik