Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000012/2020Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000012/2020

  Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000012/2020
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 136
  Cristian-Silviu Buşoi
  for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

  Procedure : 2020/2549(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000012/2020
  Indgivne tekster :
  O-000012/2020 (B9-0008/2020)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Den 11. december 2019 forelagde Kommissionen sin meddelelse om "Den europæiske grønne pagt", hvori den meddelte, at retningslinjerne for transeuropæiske energinet (TEN-E) skulle revideres i 2020.

  Hvad er tidsplanen for revisionen af retningslinjerne for TEN-E?

  Vil Kommissionen overveje eventuelle overgangsforanstaltninger med henblik på at yde vejledning om udgifter under Connecting Europe-faciliteten og om udvælgelse af projekter til den femte liste over projekter af fælles interesse inden udgangen af 2020 og med henblik på at sikre, at både udgifter og udvælgelse er i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til Parisaftalen?

  Indgivet: 30/01/2020

  Svarfrist: 01/05/2020

  Seneste opdatering: 10. november 2020
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik