Parlamentin kysymys - O-000012/2020Parlamentin kysymys
O-000012/2020

Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen

Suullisesti vastattava kysymys  O-000012/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Cristian-Silviu Buşoi
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

Menettely : 2020/2549(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000012/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000012/2020 (B9-0008/2020)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Komissio antoi 11. joulukuuta 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevan tiedonantonsa, jossa se ilmoitti, että Euroopan laajuisia energiaverkkoja (TEN-E) koskevia suuntaviivoja tarkistetaan vuonna 2020.

Millä aikataululla TEN-E-suuntaviivoja aiotaan tarkistaa?

Aikooko komissio toteuttaa siirtymätoimenpiteitä, joilla ohjataan Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnettävien varojen käyttöä ja hankkeiden valintaa viidenteen yhteistä etua koskevien hankkeiden (PCI-hankkeiden) luetteloon vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta sekä varojen käyttö että valinnat ovat Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten mukaisia?

Jätetty: 30/01/2020

Määräaika: 01/05/2020

Päivitetty viimeksi: 10. marraskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö