Ceist pharlaiminteach - O-000012/2020Ceist pharlaiminteach
O-000012/2020

  Athbhreithniú ar na treoirlínte le haghaidh bonneagar tras-Eorpach fuinnimh

  Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000012/2020
  ar an gCoimisiún
  Riail 136
  Cristian-Silviu Buşoi
  thar ceann an Choiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

  Nós Imeachta : 2020/2549(RSP)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  O-000012/2020
  Téacsanna arna gcur síos :
  O-000012/2020 (B9-0008/2020)
  Vótaí :
  Téacsanna arna nglacadh :

  An 11 Nollaig 2019, thíolaic an Coimisiún an Teachtaireacht uaidh maidir leis ‘an gComhaontú Glas don Eoraip’, inar fhógair sé go ndéanfaí athbhreithniú ar na treoirlínte maidir leis na Gréasáin Fuinnimh Thras-Eorpacha (GTE-F) in 2020.

  Céard é an clár ama don athbhreithniú ar threoirlínte GTE-F?

  An bhfuil aon bhearta idirthréimhseacha beartaithe ag an gCoimisiún chun treoir a chur ar fáil i dtaca leis an gcaiteachas faoin tSaoráid um Chónascadh na hEorpa agus i dtaca le roghnú na dtionscadal don chúigiú liosta de Thionscadail Leasa Choitinn faoi dheireadh 2020, agus d’fhonn a chinntiú go bhfuil an caiteachas agus an roghnú araon i gcomhréir leis na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras?

  Curtha síos: 30/01/2020

  Spriocdháta i gcomhair freagra: 01/05/2020

  An nuashonrú is déanaí: 10 Samhain 2020
  Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais