Nós Imeachta : 2020/2549(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000012/2020

Téacsanna arna gcur síos :

O-000012/2020 (B9-0008/2020)

Díospóireachtaí :

PV 10/02/2020 - 14
CRE 10/02/2020 - 14

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 38kWORD 9k
30 Eanáir 2020
O-000012/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000012/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Cristian-Silviu Buşoi
thar ceann an Choiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 Freagra sa suí iomlánach 
 Ábhar: Athbhreithniú ar na treoirlínte le haghaidh bonneagar tras-Eorpach fuinnimh

An 11 Nollaig 2019, thíolaic an Coimisiún an Teachtaireacht uaidh maidir leis ‘an gComhaontú Glas don Eoraip’, inar fhógair sé go ndéanfaí athbhreithniú ar na treoirlínte maidir leis na Gréasáin Fuinnimh Thras-Eorpacha (GTE-F) in 2020.

Céard é an clár ama don athbhreithniú ar threoirlínte GTE-F?

An bhfuil aon bhearta idirthréimhseacha beartaithe ag an gCoimisiún chun treoir a chur ar fáil i dtaca leis an gcaiteachas faoin tSaoráid um Chónascadh na hEorpa agus i dtaca le roghnú na dtionscadal don chúigiú liosta de Thionscadail Leasa Choitinn faoi dheireadh 2020, agus d’fhonn a chinntiú go bhfuil an caiteachas agus an roghnú araon i gcomhréir leis na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras?

Curtha síos: 30/01/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 01/05/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 10 Samhain 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais