Parlamento klausimas - O-000012/2020Parlamento klausimas
O-000012/2020

Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu  O-000012/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Cristian-Silviu Buşoi
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu

Procedūra : 2020/2549(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000012/2020
Pateikti tekstai :
O-000012/2020 (B9-0008/2020)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2019 m. gruodžio 11 d. Komisija pristatė savo komunikatą „Europos žaliasis kursas“, kuriame paskelbė, kad 2020 m. bus atliekama transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) gairių peržiūra.

Koks yra TEN-E gairių peržiūros tvarkaraštis?

Ar Komisija ketina numatyti kokias nors pereinamąsias priemones, kad iki 2020 m. pabaigos pateiktų gaires, susijusias su išlaidomis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir 5-ojo bendro intereso projektų sąrašo projektų atranka, siekdama užtikrinti, kad ir išlaidos, ir atranka būtų suderinamos su įsipareigojimais, prisiimtais pagal Paryžiaus susitarimą?

Pateikta: 30/01/2020

Atsakyti iki: 01/05/2020

Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 10 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika