Parlamento klausimas - O-000012/2020Parlamento klausimas
O-000012/2020

  Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu  O-000012/2020
  Komisijai
  Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
  Cristian-Silviu Buşoi
  Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu

  Procedūra : 2020/2549(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000012/2020
  Pateikti tekstai :
  O-000012/2020 (B9-0008/2020)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  2019 m. gruodžio 11 d. Komisija pristatė savo komunikatą „Europos žaliasis kursas“, kuriame paskelbė, kad 2020 m. bus atliekama transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) gairių peržiūra.

  Koks yra TEN-E gairių peržiūros tvarkaraštis?

  Ar Komisija ketina numatyti kokias nors pereinamąsias priemones, kad iki 2020 m. pabaigos pateiktų gaires, susijusias su išlaidomis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir 5-ojo bendro intereso projektų sąrašo projektų atranka, siekdama užtikrinti, kad ir išlaidos, ir atranka būtų suderinamos su įsipareigojimais, prisiimtais pagal Paryžiaus susitarimą?

  Pateikta: 30/01/2020

  Atsakyti iki: 01/05/2020

  Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 10 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika