Parlamenta jautājums - O-000012/2020Parlamenta jautājums
O-000012/2020

Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000012/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Cristian-Silviu Buşoi
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā

Procedūra : 2020/2549(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000012/2020
Iesniegtie teksti :
O-000012/2020 (B9-0008/2020)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

2019. gada 11. decembrī Komisija nāca klajā ar paziņojumu “Eiropas zaļais kurss”, kurā tā paziņoja, ka 2020. gadā tiks pārskatītas Eiropas enerģētikas tīkla (TEN-E) pamatnostādnes.

Kāds ir TEN-E pamatnostādņu pārskatīšanas grafiks?

Vai Komisija paredzēs pārejas posma pasākumus nolūkā sniegt norādījumus par līdzekļu izlietošanu Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros un par projektu atlasi 5. kopējas intereses projektu (KIP) sarakstā līdz 2020. gada beigām, un nolūkā nodrošināt, ka gan līdzekļu izlietojumā, gan atlasē tiek ievērotas saistības, kas uzņemtas saskaņā ar Parīzes nolīgumu?

Iesniegšanas datums: 30/01/2020

Termiņš: 01/05/2020

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 10. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika